วางแผนเรื่องเงิน

คลังความรู้

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
knowledge2023_images_01แนะนำ
knowledge2023_images_02ล่าสุด

วัยเรียน

การวางแผนเน้นการสร้างวินัย
การออมเพื่ออนาคตที่มั่นคง

วัยทำงาน

การวางแผนใช้จ่ายและเรื่องการเงิน
ที่คนเพิ่งเริ่มต้นทำงานต้องรู้

วัยเกษียณ

วางแผนใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ
และวางแผนลงทุนในวัยหลังเกษียณ
ได้อย่างเหมาะสม

Happy Money App

แอปพลิเคชันบริหารจัดการเงิน สร้างเงินออมให้ทุกเป้าหมายในชีวิต

SET Fin Quizz

เครื่องมือวัดระดับความรู้
ทางการเงินของคนไทย

โปรแกรมคํานวณ

เครื่องมือเพื่อช่วยคุณเช็คความพร้อม
ทางการเงิน และประเมินความเสี่ยง
ก่อนเริ่มลงทุน

คำศัพท์

แหล่งรวมคำศัพท์ด้านการเงินและการลงทุนที่น่าสนใจ

SET Book

แหล่งรวมหนังสือและสื่อความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน

คลังความรู้ทั้งหมด

SET e-Learning
แหล่งความรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัลที่ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเนื้อหาบทเรียน เหมาะสมสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step
 
5
playlists

เป็นหนี้อย่างเป็นสุข

มีเงินเขานับเป็นน้อง มีทองเขานับเป็นพี่ แต่ถ้ามีหนี้ ชีวิตก็คงเป็นทุกข์ อยากเป็นหนี้อย่างเป็นสุขมาทางนี้!!!​
 
4
playlists

วางแผนการเงินตามช่วงวัย

เรียนรู้วิธีวางแผนการเงินอย่างง่ายและเป็นระบบในแต่ละช่วงวัย เพื่อบริหารจัดการหนี้สิน สร้างความมั่งคั่ง และวางแผนออมเงินเพื่อวัยเกษียณที่มั่นคง​
 
11
playlists

Money Style ให้คุณใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็น

พบกับกูรูตัวจริง แชร์ประสบการณ์และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ พร้อมเคล็ดลับในการสร้างรายได้และวางแผนการเงิน ...ให้คุณใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็น
 
3
playlists

เริ่มต้นลงทุน

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ และเริ่มต้นสู่การลงทุน ต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้
banner_SETinvestnow
banner_SET-Social