ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET

ดัชนี

1,530.84

- (-)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ค. 2566 03:20:01
เปิด 1,533.18
สูงสุด 1,536.08
ต่ำสุด 1,527.59
ปริมาณ ('000 หุ้น) -
มูลค่า (ล้านบาท) -
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 27 พ.ค. 2566 03:20:01
เปิด 1,533.18
สูงสุด 1,536.08
ต่ำสุด 1,527.59
ปริมาณ ('000 หุ้น) -
มูลค่า (ล้านบาท) -

ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ SET

ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ค. 2566 03:20:01
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  • ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report, Odd Lot)