ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET

ดัชนี

ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ SET

ข้อมูลล่าสุด 12 ส.ค. 2565 03:19:53
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  • ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report, Odd Lot)