ความรู้

เรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุน

ช่องทางการเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน ที่จะช่วยให้คนไทยทุกช่วงวัยบริหารจัดการเงิน พร้อมต่อยอดเงินออมให้งอกเงย เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว

วางแผนเรื่องเงิน

แหล่งรวมความรู้ทางการเงินสำหรับคนไทยทุกช่วงวัย

มือใหม่เริ่มลงทุน

แหล่งรวมความรู้และเครื่องมือช่วยลงทุนสำหรับมือใหม่

เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

พัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพของตลาดทุนไทย

Startup & SME

เสริมสร้างรากฐานความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งสู่การระดมทุนในตลาดทุน

ความรู้บริษัทจดทะเบียน

เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน
มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

logo_capitalicon

ห้องสมุดมารวย

ห้องสมุดด้านตลาดทุนครบวงจรพร้อมให้บริการด้วยสื่อ
ความรู้ครบครัน ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
“มารู้...ที่มารวย”

logo_maruayicon

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Self-Discovery

image 670icon

แนะนำบริการ

แพลตฟอร์มสำหรับเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการวางแผนการเงินเบื้องต้น
สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน
btn_finlit
SET Fin Quizz

เครื่องมือวัดระดับความรู้
ทางการเงินของคนไทย

btn_elearning
SET e-Learning

ศูนย์รวมคอร์สความรู้ด้านการเงิน
ออนไลน์ที่ครบคลุมทุกมิติสำคัญ

btn_prof
Professional Link

แพลตฟอร์มสำหรับผู้ถือใบอนุญาต
และคุณวุฒิ ในอุตสาหกรรมการเงิน

btn_happymoney
Happy Money App

แอปพลิเคชันบริหารจัดการเงิน
สร้างเงินออมให้ทุกเป้าหมายในชีวิต