ความรู้

วางแผนเรื่องเงิน

แหล่งความรู้เรื่องการเงินขั้นพื้นฐานสําหรับคนไทย

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
logo_happymoney

Happy Money สุขเงิน สร้างได้

ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเงินของคนไทยทุกช่วงวัย ส่งเสริมให้คนไทยได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้อง สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว

icn_happy_mediaสนับสนุนสื่อความรู้
หลากหลายรูปแบบเพื่อการเรียนรู้
icn_happy_profสนับสนุนวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งต่อความรู้
icn_happy_courseร่วมสร้างหลักสูตร
เนื้อหาตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มและวัตถุประสงค์
icn_happy_traningจัดการเรียนรู้
Training / Workshop ทั้ง Online & Offline
icn_happy_consultให้คำปรึกษา
เพื่อให้การจัดอบรมที่เหมาะสม

ความสําเร็จในการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้กับคนไทย

icn_coach พี่เลี้ยงการเงิน
พี่เลี้ยงการเงิน
11,436 คน
icn_coach พี่เลี้ยงการเงิน


icn_worker
ประชากรวัยทํางานที่ได้รับความรู้
3,086,727  คน
icn_worker


icn_collab ความร่วมมือกับพันธมิตร
ความร่วมมือกับพันธมิตร
682  แห่ง
icn_collab ความร่วมมือกับพันธมิตร


ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้แก่
คนไทยทุกช่วงวัย ผ่านองค์กรพันธมิตร

Happy Money
@ Workplace

สำหรับองค์กร
Happy Money
@ School & Campus

สำหรับสถาบันการศึกษา

ตัวอย่างองค์กรพันธมิตร

Group 18076
Group 18077
Group 18080
image 1868
ภาคการศึกษา

วางแผนการเงินทุกช่วงวัย

วัยเรียน
การวางแผนเน้นการสร้างวินัยการออมเพื่อนาคตที่มั่นคง
วัยทำงาน
การวางแผนใช้จ่ายและเรื่องการเงิน ที่คนเพิ่งเริ่มต้นทำงานต้องรู้
Group 18085
เริ่มต้นทำงาน
การวางแผนทางเงินเก็บเงินก้อนแรก
เริ่มต้นอย่างไรให้ไปได้สวย
Group 18086
ไลฟ์สไตล์
ไม่ต้องเป็นเศรษฐีก็แฮ้ปปี้ได้ แค่ฉลาดใช้เงิน
Group 18087
เตรียมเกษียณ
เพราะวัยเกษียณเป็นช่วงที่
ไม่มีรายได้หลักอีกต่อไป
วัยหลังเกษียณ
วางแผนใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ และวางแผนลงทุนในวัยหลังเกษียณ
ได้อย่างเหมาะสม

SET e-Learning

ศูนย์รวมคอร์สความรู้ด้านการเงิน
ออนไลน์ที่ครบคลุมทุกมิติสำคัญ

Happy Money App

แอปพลิเคชันบริหารจัดการเงิน
สร้าง
เงินออมให้ทุกเป้าหมายในชีวิต

SET Fin Quizz

เครื่องมือวัดระดับความรู้
ทางการเงินของคนไทย

บทความแนะนำ

เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องลงทุนได้ที่    image 1074