บริการเชื่อมต่อและข้อมูล

บริการเชื่อมต่อ

ช่องทางการเชื่อมต่อกับระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสูง
ผ่านบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการทุกรูปแบบ
ช่องทางการเชื่อมต่อกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ที่ผู้ใช้บริการเลือกได้
ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำการส่งคำสั่งซือ-ขาย, รับบริการข้อมูล, ทดสอบระบบ, ใช้งานบริการ Back Office และ อื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่หลากหลาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจมากที่สุด ผ่านบริการของตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงได้ในรูปแบบ Co-location service และ SETNET3
service-colocation

Co-location service

เชื่อมต่อระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางที่มีความเสถียร และมี Latency ต่ำ ผ่านบริการ Co-location ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

พร้อมด้วยระบบโครงสร้างที่มีความน่าเชื่อถือ และบริการที่ทัดเทียมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่ผู้ใช้บริการมั่นใจได้
service-setnet

SETNET3

SETNET3 คือบริการเครือข่ายในรูปแบบ Managed Service ให้บริการโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำ ผ่านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ MPLS

การออกแบบ Network Topology เน้นให้มีความเสถียรสูงสุด ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ในทุกการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อ-ขาย หรือระบบงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

Co-location service

เชื่อมต่อระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางที่มีความเสถียร และมี Latency ต่ำ ผ่านบริการ Co-location ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

พร้อมด้วยระบบโครงสร้างที่มีความน่าเชื่อถือ และบริการที่ทัดเทียมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่ผู้ใช้บริการมั่นใจได้

SETNET3

SETNET3 คือบริการเครือข่ายในรูปแบบ Managed Service ให้บริการโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำ ผ่านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ MPLS

การออกแบบ Network Topology เน้นให้มีความเสถียรสูงสุด ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ในทุกการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อ-ขาย หรือระบบงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 Market Access Product Department
  icn-call-11   02 009 9629-30                icn-email_white   E-mail: SETAccess@set.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 Market Access Product Department
  icn-call-11   02 009 9629-30
 icn-email_white    E-mail: SETAccess@set.or.th