ดัชนี FTSE SET Large Cap

FSTHL

ดัชนี

ดัชนี FTSE SET Index Series

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 28 พ.ค. 2565 14:32:19

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี FTSE SET Large Cap

ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ค. 2565 03:04:50
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี FTSE SET Large Cap ณ วันทำการก่อนหน้า
  • ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report, Odd Lot)