×
TDX Main

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​
TDXโอกาสลงทุนสินทรัพย์รูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัล
TDX เป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้บริการเป็น ตลาดรอง หรือบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน ก.ล.ต.

ลงทุน Digital Token กับ TDX
ซื้อขายได้ทั้ง Investment token และ Utility token
ลงทุนพร้อมบริการช่วยเหลือจากทีม TDX แบบ 24/7
TDX
โอกาสลงทุนสินทรัพย์รูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัล
TDX เป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้บริการเป็นตลาดรอง หรือบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน ก.ล.ต.

ลงทุน Digital Token กับ TDX
ซื้อขายได้ทั้ง Investment token และ Utility token
ลงทุนพร้อมบริการช่วยเหลือจากทีม TDX แบบ 24/7
ดาวน์โหลด TDX Application
เพื่อเปิดบัญชีซื้อขาย Digital Token ได้แล้ววันนี้
download_app
img_phoneApp

TDX News Update

RealX Logo - 2

TDX ประกาศรับโทเคน RealX โดยจะเปิดให้นักลงทุนเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
15 กันยายน 2566

TDX-news-mockup

TDX จับมือ RealX และ TokenX ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประสานพลังพัฒนาโทเคนดิจิทัลพร้อมตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ในการลงทุนผลิตภัณฑ์และโซลูชันสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปี 2566
10 พฤษภาคม 2566

Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย