การออกตราสารทุน

ภาพรวม

หลากหลายประเภท
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีรูปแบบการเข้าจดทะเบียนหลากหลายประเภท ทำให้สามารถรองรับความต้องการและวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการเข้ามา   ระดมทุนในตลาดทุนได้อย่างครอบคลุม
หุ้นสามัญ    REIT   IFF    IFT
Thailand's
Capital Market
รองรับธุรกิจในทุกช่วงการเติบโต
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวสำหรับทั้งบริษัทไทย และบริษัทต่างประเทศ ด้วยตลาดและช่องทางการระดมทุนที่หลากหลาย สนับสนุน การเติบโต ของธุรกิจด้วยโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
สภาพคล่องสูงสุด
ใน ASEAN
67,335     ล้านบาท / วัน

ในปี 2020
มูลค่าระดมทุน
Fund Raising
245    พันล้านบาท

ในปี 2020
มูลค่าตลาด
Market Cap.
16,343    พันล้านบาท

สิ้นปี 2020
เติบโตอย่างมั่นใจด้วยกลไกตลาดทุน
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเพิ่มศักยภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
listing-overview info_01
listing-overview info_01_1
listing-overview info_01_2
listing-overview info_01_3
เส้นทาง IPO
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียน
เส้นทาง IPO
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียน
IPO_Case_01
IPO Case Study
ตัวอย่างของแรงบันดาลใจที่ทำให้ "ความสำเร็จ"
คือ เส้นชัยที่สามารถไปได้ถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

 ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์

call 1โทร. 0 2009 9888