ดัชนี FTSE ASEAN

ASEAN40

ดัชนี
-

- (-)

สถานะตลาด :
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567
สถานะตลาด :
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พ.ค. 2567
ดัชนี FTSE ASEAN
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
Result empty

ไม่มีข้อมูล

  • ดัชนี FTSE ASEAN 40, ดัชนี FTSE ASEAN All-Share, ดัชนี FTSE ASEAN All-Share ex Developed และ ดัชนี FTSE ASEAN Stars จะคำนวณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 am จนถึง 5:45 pm เวลาฮ่องกง
  • ดัชนี FTSE ASEAN คำนวณ ณ สิ้นวัน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 pm เวลาฮ่องกง