ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทผู้พัฒนาระบบ (ISV)

รายชื่อผู้พัฒนาระบบ ( Independent Software Vendor “ISV” )
ตลาดหลักทรัพย์ขอแจ้งรายชื่อผู้พัฒนาระบบ (ISV) ที่ผ่านการทดสอบการเชื่อมต่อระบบซื้อขายของ ตลาดหลักทรัพย์และตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดตามประกาศด้านล่าง สำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาระบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งคำสั่ง
ซื้อขายดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก เอกสารที่ปรากฏอยู่นี้ 


หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่าน ISV Access Support หรือ อีเมลมายัง
ISV_Access_Support@set.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

ISV Process flow
Guide for Independent Software Vendor
ISV Application Form
ISV Application Form for FundConnext

ISV Software Change Form

ISV Software Change Form for FundConnext

JIRA Manual 

ข้อมูล ณ วันที่ 03 พ.ย. 2564

No.
ISV Name
Securities Market    Derivatives Market Fund Market
Order Management Solutions
Back Office
Solutions
Order Management SolutionsBack Office 
Solutions
Order 
Management 
Solutions
Normal 
OMS 
functions
Quote 
Management
 for
 Market Maker
Trade 
Report
Market
Data
Connect to
 Clearing
& Depository
Normal 
OMS 
functions
Quote 
Management
 for
Market Maker
Trade 
Report
Market
Data
Connect 
to
 Clearing
Connect 
to
 Clearing
Normal OMS
 functions
 1 AngstromEEEEFMLEEEEFML  
 2 Aoling Investments LimitedE  E       E   
 3 CQG     FIX  E   
 4 CyberQuoteFIX  FIX           
 5 DST Worldwide Services (Thailand)EEEE E EEFML  
 6 Fidessa plcEEEE E  E   
 7 FISEEEE EEEE   
 8 FlexTrade SystemsEEEE EEEE   
 9 Freewill SolutionsEEEFML EEEEFMLFMLREST
10 Horizon Software BangkokEEEE EEEE   
11 Intellect Design ArenaE E         
12 IT ElementEEEE EEEEFML REST
13 Itiviti Group ABEE E EE E   
14 MetaTrader SolutionsFIX  FIX FIX  FIX   
15 N2N Connect BerhadE  E        
16 Online AssetE EE E EEFML  
17 Patsystems     FIX  E   
18 Sarya Finsoft     EE E   
19 Settrade.com*EE E E EEFMLFMLREST
20 SNAP Innovations Private LimitedFIX  FIX        
21 ThaiQuest LimitedE EE        
22 Top TraderFIX  FIX FIX  FIXFML  
23 Trading Technologies     E EE   
24 Broadridge          FML 
25 NRI    FML       
26 BEFIN COMPANY LIMITED           REST
หมายเหตุ
  • * = ISV for SME Board
  • E = Proprietary Trading Protocol (EMAPI)
  • FIX = Standard Trading Protocol (FIX)
  • FML = Post-Trading Protocol (FIXML)
  • REST = RESTful Web Service