cover-page-bg
DW

ภาพรวม DW

Derivative Warrants (DW)

DW เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยจำนวนเงินที่น้อยแต่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูง ทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง แถมยังซื้อขายง่ายเหมือนหุ้น ผู้ออก DW จะให้สิทธิในการซื้อ (Call DW) หรือสิทธิในการขาย (Put DW) หุ้นหรือดัชนีอ้างอิงในอนาคต ตามราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และเวลาที่กำหนดไว้

ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลล่าสุด -
หลักทรัพย์อ้างอิง
หลักทรัพย์อ้างอิง
ประเภท
ประเภท

มูลค่าซื้อขายสูงสุดแยกตามหลักทรัพย์อ้างอิง

ข้อมูลล่าสุด -
หมายเหตุ: %put และ %call คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขาย
ดูทั้งหมด

ผลปฎิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง

สถิติ DW รายเดือน