cover-page-bg
เกี่ยวกับ ตลท.

ร่วมงานกับเรา

งานที่หลากหลาย
ท้าทายทุกความสามารถ

Core Business

Core Business

งานหลักสำคัญในการดูแลและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ และตลาดทุนไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับ

New Business

New Business

งานที่ท้าทาย เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับ ผู้เกี่ยวข้องทุกคน

Digital Technology

Digital Technology

งานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และการสร้าง นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Business Enabler

Business Enabler

งานสนับสนุนธุรกิจเป็นกำลังสำคัญ ที่มีทั้งด้าน Support และด้าน Service

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 Join us    ________
"โอกาส กับงานที่หลากหลาย
มีให้ทุกคน
มาร่วมงานกับเรา"
SET DNA
วิถีของชาว SET
ที่เป็นคุณสมบัติสำคัญในการทำงาน
Leadership
เป็นผู้นำ
Proactive
เชิงรุก
Proficient
เชี่ยวชาญ
Partnership
สานสัมพันธ์
Sustainable
อย่างยั่งยืน
SET BRAND Book