บริการเชื่อมต่อและข้อมูล

บริการข้อมูลหลักทรัพย์

SET Information Services

เข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และง่ายต่อการใช้งาน ในหลากหลายรูปแบบ 
ให้เลือกใช้งานได้ตรงกับความต้องการ
img-1

โดยมีบริการในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

icn-checkข้อมูลระหว่างวัน
icn-checkข้อมูลสิ้นวัน
icn-checkข้อมูลย้อนหลัง
icn-checkบริการข้อมูลในรูปแบบ Website

ครอบคลุมข้อมูล ในทุกมิติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถเลือกใช้งานให้ตรงกับความต้องการ

บริการข้อมูล

บริการข้อมูล Real time / Delay

ข้อมูลซื้อขายและข่าวระหว่างวันส่งตรงจากระบบซื้อขาย
  • Equity market
  • Derivatives market
  • Index
  • News

บริการข้อมูล End of day / Historical

ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์และดัชนี ณ สิ้นวันทำการ รวมถึงข้อมูลย้อนหลัง
  • Equity market
  • Derivatives market

SMART Marketplace

แพลตฟอร์มออนไลน์ในการให้บริการข้อมูล SET และ TFEX ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  • Historical Tick data
  • Reference Data & Corporate action
  • Trading & statistics
  • Listed company data

SETSMART

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ได้อย่างมืออาชีพ

บริการข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียน (IR Website)

บริการข้อมูลสำหรับแสดงราคาหลักทรัพย์บนหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ของบริษัทจดทะเบียน

Link

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง