สถานะตลาด   Open2  
ข้อมูลล่าสุด 21 ก.ย. 2566 16:16:37
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,514.04
+6.14 9,241,006 36,121.76
927.41
+3.25 945,348 24,462.69
2,067.41
+8.86 1,484,558 28,846.69
952.65
+5.60 416,005 1,498.14
885.30
+8.97 541,842 15,809.65
1,145.46
+6.89 544,099 6,818.63
970.71
+4.24 1,206,712 25,226.14
901.37
+7.40 399,893 9,628.88
SET
สูงสุด 1,517.37
ต่ำสุด 1,503.23
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,906.15
-108.41 (-0.98%)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

54,490.73 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,508.22 4,746.49 -1,238.27
บัญชีบล. 4,186.01 3,783.61 +402.40
ต่างประเทศ 28,277.25 30,530.69 -2,253.45
ในประเทศ 18,519.25 15,429.93 +3,089.32
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

26.25

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.94%)
3,102,445.53

108.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.50 (-1.36%)
1,640,868.55

33.25

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
1,200,910.78

70.25

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.72%)
1,015,786.70

7.65

มูลค่า ('000 บาท)
+0.10 (+1.32%)
993,754.82
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม