สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 04 ต.ค. 2566 20:53:13
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,451.25
+3.95 11,042,827 51,234.64
886.30
+0.63 1,798,412 36,574.52
1,979.07
+3.29 2,611,696 43,489.78
906.94
+7.58 553,169 2,208.83
856.49
+7.95 720,803 19,681.45
1,123.05
+5.83 924,772 10,362.93
936.08
+3.77 2,064,039 37,648.00
884.73
+5.19 653,923 15,056.39
SET
สูงสุด 1,454.80
ต่ำสุด 1,429.99
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,468.09
-160.32 (-1.51%)
ข้อมูล ณ วันที่ 03 ต.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 04 ต.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

51,227.05 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,987.93 4,706.93 +281.01
บัญชีบล. 3,445.96 4,363.63 -917.67
ต่างประเทศ 26,827.01 26,792.86 +34.15
ในประเทศ 15,966.14 15,363.63 +602.51
ข้อมูล ณ วันที่ 04 ต.ค. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

68.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.50 (-2.14%)
4,111,565.93

83.75

มูลค่า ('000 บาท)
-1.75 (-2.05%)
1,671,227.63

32.25

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.77%)
1,663,848.68

60.75

มูลค่า ('000 บาท)
+0.75 (+1.25%)
1,582,026.70

27.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.75 (+2.80%)
1,568,210.20
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม