สถานะตลาด   Open1  
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 11:21:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,362.16
+1.06 5,594,660 16,648.82
835.21
+0.47 424,716 11,779.26
833.36
+1.41 424,716 11,779.26
1,848.65
+1.38 576,783 13,215.50
1,845.14
+3.26 578,816 13,289.27
860.86
+1.16 178,399 642.44
818.24
+0.59 255,609 8,803.60
1,065.99
+2.07 257,554 3,160.14
882.97
-0.43 518,678 9,838.10
823.57
+7.07 171,539 5,984.81
SET
สูงสุด 1,363.23
ต่ำสุด 1,356.96
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,048.90
+30.45 (+0.30%)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

38,536.24 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,689.20 3,822.10 -132.90
บัญชีบล. 2,603.66 2,306.58 +297.08
ต่างประเทศ 20,322.69 20,779.01 -456.32
ในประเทศ 11,920.69 11,628.55 +292.14
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

252.00

มูลค่า ('000 บาท)
+21.00 (+9.09%)
2,441,885.70

28.75

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+1.77%)
1,760,519.23

126.50

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.39%)
851,945.70

16.30

มูลค่า ('000 บาท)
+0.10 (+0.62%)
758,151.68

157.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.50 (-0.94%)
572,651.35
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น