สถานะตลาด   Pre-Open1  
ข้อมูลล่าสุด 29 มี.ค. 2566 09:38:49
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,606.91
- - -
967.78
- - -
2,167.87
- - -
1,043.06
- - -
958.30
- - -
1,158.42
- - -
1,026.38
- - -
995.60
- - -
SET
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,559.85
+76.73 (+0.81%)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,685.40 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,995.54 3,017.60 +1,977.94
บัญชีบล. 3,213.39 3,526.62 -313.23
ต่างประเทศ 24,481.21 23,196.46 +1,284.76
ในประเทศ 11,995.26 14,944.72 -2,949.46
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม