สถานะตลาด   Open(I)  
ข้อมูลล่าสุด 28 มี.ค. 2566 11:26:50
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,603.92
+10.55 6,321,264 17,776.19
966.15
+6.14 548,827 10,673.36
2,164.10
+14.89 810,187 13,129.11
1,040.72
+6.56 370,719 927.35
955.22
+8.77 221,837 6,986.16
1,155.27
+11.21 468,530 4,144.98
1,024.22
+7.29 746,861 11,468.96
993.45
+3.41 118,397 2,348.87
SET
สูงสุด 1,606.95
ต่ำสุด 1,599.92
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,483.12
-3.96 (-0.04%)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

36,048.98 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 2,629.42 2,882.62 -253.20
บัญชีบล. 3,141.12 2,768.75 +372.38
ต่างประเทศ 20,290.82 20,274.45 +16.36
ในประเทศ 9,987.62 10,123.16 -135.55
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

134.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.13%)
1,353,851.65

149.50

มูลค่า ('000 บาท)
+5.50 (+3.82%)
912,861.95

984.00

มูลค่า ('000 บาท)
-8.00 (-0.81%)
805,299.00

103.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.48%)
688,009.35

154.50

มูลค่า ('000 บาท)
+2.50 (+1.64%)
511,108.30
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม