สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2566 03:04:58
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,471.43
-10.71 12,393,171 73,074.67
899.28
-10.60 1,555,758 57,695.16
2,006.06
-21.18 2,251,215 65,168.54
922.18
+4.06 582,422 2,026.93
872.33
+8.73 698,729 21,962.28
1,143.04
+7.68 774,107 11,547.41
948.57
-1.31 1,944,776 59,373.28
890.69
+9.99 428,399 11,092.37
SET
สูงสุด 1,484.62
ต่ำสุด 1,471.43
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,642.46
-77.49 (-0.72%)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

73,067.53 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,614.67 6,181.74 -1,567.07
บัญชีบล. 5,495.38 4,732.17 +763.21
ต่างประเทศ 43,593.22 42,521.75 +1,071.48
ในประเทศ 19,364.27 19,631.87 -267.61
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

82.75

มูลค่า ('000 บาท)
-21.25 (-20.43%)
13,726,444.28

69.75

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.72%)
2,286,711.25

126.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.20%)
2,274,105.30

171.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.29%)
2,139,834.25

102.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.49%)
1,702,783.80
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม