สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,398.14
-4.33 16,101,152 48,419.68
855.12
-2.42 1,310,024 29,202.80
854.24
-3.08 1,310,024 29,202.80
1,893.84
-6.77 2,043,388 36,174.51
1,893.24
-8.16 2,043,388 36,174.51
902.57
+3.93 1,183,474 4,298.92
839.54
-5.90 601,259 17,866.64
1,109.69
-12.64 718,633 10,158.90
910.18
-4.68 1,349,489 29,665.17
822.44
-4.02 636,192 9,358.04
SET
สูงสุด 1,404.84
ต่ำสุด 1,396.77
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,181.82
-26.30 (-0.26%)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

48,385.71 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,219.65 4,218.93 +0.72
บัญชีบล. 3,489.35 2,840.37 +648.99
ต่างประเทศ 22,982.94 24,921.44 -1,938.50
ในประเทศ 17,693.77 16,404.98 +1,288.80
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

7.25

มูลค่า ('000 บาท)
+0.70 (+10.69%)
2,269,478.12

112.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.35%)
2,116,130.05

142.50

มูลค่า ('000 บาท)
-2.50 (-1.72%)
2,046,149.30

36.00

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
1,710,470.10

57.25

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
1,631,076.85
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น