สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 25 มี.ค. 2566 01:04:09
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,591.85
-1.80 15,865,587 44,955.15
960.41
-0.88 970,429 28,446.21
2,149.56
-2.60 1,487,296 33,637.05
1,030.91
-0.14 545,670 1,812.21
947.66
-8.05 626,139 16,947.82
1,143.71
-4.85 524,594 10,422.48
1,016.95
-2.23 1,346,017 29,797.58
988.05
-3.66 344,858 8,341.17
SET
สูงสุด 1,599.78
ต่ำสุด 1,588.25
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,495.72
+45.56 (+0.48%)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,924.85 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 2,860.15 2,085.84 +774.31
บัญชีบล. 3,335.38 3,451.56 -116.17
ต่างประเทศ 27,078.39 27,557.95 -479.56
ในประเทศ 11,650.93 11,829.51 -178.58
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

62.75

มูลค่า ('000 บาท)
-0.75 (-1.18%)
1,843,389.45

143.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+0.70%)
1,670,435.50

994.00

มูลค่า ('000 บาท)
+6.00 (+0.61%)
1,494,303.20

131.50

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
1,440,125.45

72.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.35%)
1,268,207.13
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม