สถานะตลาด   OffHour  
ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ค. 2567 16:54:08
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,362.70
-3.67 11,333,156 33,875.15
839.50
-3.15 1,104,056 20,861.96
836.40
-3.08 1,104,056 20,861.96
1,854.16
-5.44 1,683,649 25,577.38
1,847.19
-5.40 1,683,649 25,577.38
873.87
+1.25 544,920 2,508.91
829.22
-1.05 512,882 13,745.93
1,108.03
+6.70 661,805 8,772.74
885.57
-1.45 1,578,251 23,606.33
830.12
-2.55 435,105 8,382.00
SET
สูงสุด 1,368.95
ต่ำสุด 1,361.27
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,135.99
+14.46 (+0.14%)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

34,608.59 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,231.33 2,840.35 +390.98
บัญชีบล. 2,892.32 2,249.69 +642.63
ต่างประเทศ 17,196.86 18,267.93 -1,071.08
ในประเทศ 11,288.08 11,250.62 +37.46
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

33.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-1.49%)
2,183,589.53

64.75

มูลค่า ('000 บาท)
-0.75 (-1.15%)
1,242,896.38

52.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+1.94%)
1,033,165.23

36.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-2.67%)
879,013.43

28.25

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.88%)
790,951.13
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น