ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,610.52
- - -
971.45
- - -
2,175.29
- - -
1,044.79
- - -
957.54
- - -
1,160.24
- - -
1,028.85
- - -
994.30
- - -
SET
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,596.16
+36.31 (+0.38%)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,496.08 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,314.69 2,652.39 +662.30
บัญชีบล. 3,418.84 3,616.06 -197.22
ต่างประเทศ 24,782.82 24,796.05 -13.23
ในประเทศ 12,979.73 13,431.58 -451.85
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม