สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 28 มี.ค. 2566 02:00:52
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,593.37
+1.52 15,403,149 36,058.65
960.01
-0.40 760,847 19,677.27
2,149.21
-0.35 1,274,516 24,605.42
1,034.16
+3.25 527,467 2,016.23
946.45
-1.21 444,140 12,961.40
1,144.06
+0.35 512,199 7,393.05
1,016.93
-0.02 1,121,818 21,121.19
990.04
+1.99 260,018 5,649.09
SET
สูงสุด 1,595.86
ต่ำสุด 1,586.01
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,487.08
-8.64 (-0.09%)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

36,048.98 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 2,629.42 2,882.62 -253.20
บัญชีบล. 3,141.12 2,768.75 +372.38
ต่างประเทศ 20,290.82 20,274.45 +16.36
ในประเทศ 9,987.62 10,123.16 -135.55
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

132.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+0.76%)
1,433,133.70

101.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.98%)
1,156,196.05

63.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.40%)
1,000,430.83

212.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.47%)
906,500.00

152.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.65%)
890,867.55
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม