สถานะตลาด   Open1  
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.ย. 2566 12:11:40
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,493.52
-0.50 5,406,016 21,377.45
917.07
-0.32 588,551 13,688.44
2,043.11
-0.16 913,323 16,544.24
924.81
-2.41 260,762 1,167.92
874.43
-4.43 294,766 9,461.63
1,144.37
+3.49 385,831 5,393.59
958.76
+0.09 774,514 14,557.76
892.16
-5.78 171,293 3,647.16
SET
สูงสุด 1,495.68
ต่ำสุด 1,488.14
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,805.81
-96.52 (-0.89%)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

55,609.45 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,357.57 4,395.25 -37.68
บัญชีบล. 4,313.31 5,185.29 -871.98
ต่างประเทศ 27,322.32 28,110.94 -788.62
ในประเทศ 19,616.25 17,917.97 +1,698.29
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

170.50

มูลค่า ('000 บาท)
+2.00 (+1.19%)
1,305,085.50

34.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.74%)
927,472.40

17.30

มูลค่า ('000 บาท)
+2.00 (+13.07%)
861,115.47

123.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.41%)
770,925.75

45.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+2.27%)
666,757.30
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม