สถานะตลาด   Open(I)  
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2566 10:55:52
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,607.25
-3.27 4,693,821 13,062.32
968.66
-2.79 273,925 7,018.73
2,169.18
-6.11 414,178 8,847.81
1,044.48
-0.31 321,130 1,232.25
953.35
-4.19 137,705 4,456.61
1,156.90
-3.34 182,463 2,564.09
1,026.18
-2.67 357,846 7,521.60
992.23
-2.07 120,827 2,527.51
SET
สูงสุด 1,611.96
ต่ำสุด 1,604.17
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,596.16
+36.31 (+0.38%)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,496.08 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,314.69 2,652.39 +662.30
บัญชีบล. 3,418.84 3,616.06 -197.22
ต่างประเทศ 24,782.82 24,796.05 -13.23
ในประเทศ 12,979.73 13,431.58 -451.85
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

29.50

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.84%)
862,409.70

135.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.37%)
647,609.00

15.20

มูลค่า ('000 บาท)
+0.40 (+2.70%)
619,932.95

1,004.00

มูลค่า ('000 บาท)
-2.00 (-0.20%)
511,149.40

103.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.48%)
380,570.90
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม