สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ย. 2566 03:04:47
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,522.59
+8.33 11,687,171 57,167.78
933.69
+6.17 1,432,048 40,887.96
2,080.66
+13.97 2,250,674 48,053.90
953.83
+1.15 500,932 2,066.95
892.98
+8.17 894,856 30,102.80
1,153.93
+8.41 1,050,214 14,273.11
976.30
+5.25 1,954,274 42,649.41
904.59
+2.52 321,529 9,470.52
SET
สูงสุด 1,527.14
ต่ำสุด 1,509.66
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
11,012.45
+60.31 (+0.55%)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

57,160.61 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,253.42 3,905.56 +347.86
บัญชีบล. 3,706.23 4,077.15 -370.91
ต่างประเทศ 29,391.08 30,695.91 -1,304.84
ในประเทศ 19,809.87 18,481.99 +1,327.89
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

103.50

มูลค่า ('000 บาท)
-5.00 (-4.61%)
8,332,567.85

33.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.75%)
3,002,734.78

126.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.79%)
2,882,449.70

228.00

มูลค่า ('000 บาท)
+6.00 (+2.70%)
2,496,680.50

26.25

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.94%)
1,869,542.00
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม