สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 12 ก.ค. 2567 17:59:18
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,332.04
+2.67 11,824,158 37,680.72
827.38
+0.43 1,441,167 25,215.46
815.89
+0.22 1,441,167 25,215.46
1,814.32
+1.36 2,110,108 30,744.43
1,792.96
+1.41 2,110,108 30,744.43
827.49
+6.53 488,528 1,531.57
792.22
+2.16 657,570 16,894.26
1,098.43
+4.55 841,621 9,511.61
850.66
+2.48 1,759,710 25,499.64
798.52
+2.68 462,298 7,834.22
SET
สูงสุด 1,332.76
ต่ำสุด 1,325.64
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,864.29
+46.09 (+0.47%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

37,589.86 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 5,236.51 5,257.19 -20.68
บัญชีบล. 2,960.70 2,693.87 +266.83
ต่างประเทศ 17,463.82 17,449.44 +14.38
ในประเทศ 11,928.83 12,189.36 -260.54
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

9.05

มูลค่า ('000 บาท)
-0.05 (-0.55%)
1,562,737.02

13.10

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-3.68%)
1,556,069.51

89.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.25 (-1.38%)
1,424,289.30

42.25

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+1.20%)
1,271,945.88

221.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.45%)
1,070,640.60
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น