สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 21 ก.ย. 2566 20:29:43
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,514.26
+6.36 10,244,036 42,372.48
927.52
+3.36 1,134,349 28,978.98
2,066.69
+8.14 1,748,309 34,052.42
952.68
+5.63 471,563 1,724.39
884.81
+8.48 630,794 18,915.20
1,145.52
+6.95 650,464 8,315.81
971.05
+4.58 1,430,766 29,928.68
902.07
+8.10 476,058 11,174.58
SET
สูงสุด 1,517.37
ต่ำสุด 1,503.23
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,906.15
-108.41 (-0.98%)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

42,367.61 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,618.32 4,179.50 +438.82
บัญชีบล. 2,856.38 3,017.53 -161.15
ต่างประเทศ 22,648.70 22,011.37 +637.32
ในประเทศ 12,244.20 13,159.20 -915.00
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

26.50

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
3,452,334.25

108.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.50 (-1.36%)
2,011,670.15

33.25

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
1,425,775.05

70.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.36%)
1,196,808.38

104.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.50 (-1.42%)
1,130,299.65
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม