สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ย. 2566 07:57:10
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,514.26
- - -
927.52
- - -
2,066.69
- - -
952.68
- - -
884.81
- - -
1,145.52
- - -
971.05
- - -
902.07
- - -
SET
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,952.14
+45.99 (+0.42%)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

42,367.61 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,618.32 4,179.50 +438.82
บัญชีบล. 2,856.38 3,017.53 -161.15
ต่างประเทศ 22,648.70 22,011.37 +637.32
ในประเทศ 12,244.20 13,159.20 -915.00
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม