สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 24 มี.ค. 2566 02:44:07
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,593.65
+8.57 17,670,062 49,438.01
961.29
+4.62 1,417,127 30,158.74
2,152.16
+12.49 2,151,175 36,467.86
1,031.05
+9.21 583,877 1,974.36
955.71
+8.64 656,903 15,753.47
1,148.56
+4.56 717,385 11,006.30
1,019.18
+5.26 1,559,628 28,178.12
991.71
+7.19 352,963 7,471.60
SET
สูงสุด 1,598.59
ต่ำสุด 1,577.70
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,450.16
+70.97 (+0.76%)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

49,431.84 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,961.63 2,319.37 +1,642.26
บัญชีบล. 3,523.94 3,950.76 -426.83
ต่างประเทศ 28,859.05 27,850.47 +1,008.58
ในประเทศ 13,087.22 15,311.24 -2,224.01
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

63.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.79%)
1,637,204.58

131.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+0.77%)
1,514,887.50

213.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.47%)
1,476,452.20

7.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.70 (-9.09%)
1,421,147.06

142.50

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
1,231,811.40
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม