สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 29 พ.ย. 2566 21:40:42
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,387.69
-13.73 13,501,103 51,511.88
857.90
-8.46 1,313,138 36,390.96
1,901.91
-18.08 1,781,016 41,043.61
850.17
-7.90 725,650 3,083.22
853.17
-0.30 558,519 16,892.43
1,105.73
-0.39 739,760 10,257.04
908.50
-7.17 1,541,122 37,172.86
814.60
-11.27 531,947 17,282.98
SET
สูงสุด 1,405.35
ต่ำสุด 1,386.98
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,163.51
+58.43 (+0.58%)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

51,497.61 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,483.78 3,788.94 +694.84
บัญชีบล. 4,441.34 4,153.17 +288.17
ต่างประเทศ 26,141.10 29,468.65 -3,327.55
ในประเทศ 16,431.38 14,086.84 +2,344.54
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

59.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.50 (-2.48%)
6,453,699.88

51.75

มูลค่า ('000 บาท)
-3.00 (-5.48%)
4,867,026.50

153.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.33%)
2,011,422.75

77.00

มูลค่า ('000 บาท)
-4.75 (-5.81%)
1,435,936.18

47.75

มูลค่า ('000 บาท)
+1.75 (+3.80%)
1,022,966.45
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น