สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 10 มิ.ย. 2566 03:20:11
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,555.11
- - -
941.58
-4.37 1,240,611 29,122.21
2,096.69
-7.74 1,822,240 34,185.57
1,001.14
+2.23 410,427 2,476.16
888.25
-1.38 656,732 18,619.53
1,161.41
-3.03 745,316 10,042.63
997.41
-3.12 1,559,800 29,742.66
937.41
+1.33 299,651 7,065.62
SET
สูงสุด 1,559.43
ต่ำสุด 1,549.57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,366.38
-43.40 (-0.46%)
ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิ.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิ.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

43,293.70 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,816.10 3,464.10 +1,352.00
บัญชีบล. 3,259.47 2,824.23 +435.24
ต่างประเทศ 21,155.89 22,659.45 -1,503.56
ในประเทศ 14,062.24 14,345.92 -283.68
ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิ.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

98.00

มูลค่า ('000 บาท)
-5.50 (-5.31%)
2,465,244.80

132.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.75%)
2,118,342.75

28.75

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.88%)
1,680,248.83

43.00

มูลค่า ('000 บาท)
+3.50 (+8.86%)
1,294,802.55

72.25

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+1.40%)
1,284,128.45
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม