สถานะตลาด   Open(II)  
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2566 16:25:48
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,592.31
+0.46 14,662,397 31,367.13
959.19
-1.22 647,126 16,351.04
2,147.95
-1.61 1,103,974 20,721.70
1,034.36
+3.45 473,662 1,831.46
946.70
-0.96 368,248 10,672.48
1,143.90
+0.19 448,853 6,073.27
1,016.22
-0.73 965,023 17,592.14
990.64
+2.59 217,565 4,689.25
SET
สูงสุด 1,595.86
ต่ำสุด 1,586.01
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,487.08
-8.64 (-0.09%)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,924.85 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 2,860.15 2,085.84 +774.31
บัญชีบล. 3,335.38 3,451.56 -116.17
ต่างประเทศ 27,078.39 27,557.95 -479.56
ในประเทศ 11,650.93 11,829.51 -178.58
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

132.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+0.76%)
1,219,462.25

101.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.98%)
1,015,669.85

63.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.40%)
871,431.58

152.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.65%)
799,394.60

212.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.47%)
755,113.60
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม