สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 12 เม.ย. 2567 03:04:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,396.38
-11.79 15,665,121 42,973.84
859.39
-8.92 1,125,422 28,649.00
855.20
-6.63 1,125,422 28,649.00
1,902.50
-19.03 1,583,615 33,264.60
1,894.54
-14.53 1,583,615 33,264.60
887.53
-5.33 946,376 3,278.54
833.45
-6.34 468,567 17,445.88
1,095.75
-6.72 657,200 9,668.62
909.35
-6.16 1,489,045 30,004.54
827.55
-5.96 364,880 7,682.69
SET
สูงสุด 1,406.77
ต่ำสุด 1,394.71
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,255.30
-85.96 (-0.83%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

42,952.35 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,756.93 4,485.36 -728.43
บัญชีบล. 3,428.50 2,600.29 +828.22
ต่างประเทศ 20,818.72 22,635.01 -1,816.30
ในประเทศ 14,948.19 13,231.68 +1,716.51
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

144.50

มูลค่า ('000 บาท)
+2.00 (+1.40%)
2,811,172.60

115.50

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
2,808,339.85

17.10

มูลค่า ('000 บาท)
+0.20 (+1.18%)
1,629,922.89

126.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.40%)
1,589,746.70

158.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.63%)
1,455,277.25
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น