ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,593.65
- - -
961.29
- - -
2,152.16
- - -
1,031.05
- - -
955.71
- - -
1,148.56
- - -
1,019.18
- - -
991.71
- - -
SET
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,495.72
+45.56 (+0.48%)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

49,431.84 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,961.63 2,319.37 +1,642.26
บัญชีบล. 3,523.94 3,950.76 -426.83
ต่างประเทศ 28,859.05 27,850.47 +1,008.58
ในประเทศ 13,087.22 15,311.24 -2,224.01
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม