สถานะตลาด   Open(I)  
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2566 10:00:39
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,592.78
+0.93 619,687 1,466.16
960.24
-0.17 34,612 878.86
2,149.66
+0.10 59,766 1,094.78
1,034.05
+3.14 27,526 70.55
948.87
+1.21 15,378 542.61
1,142.97
-0.74 24,038 435.76
1,017.53
+0.58 53,947 918.18
989.28
+1.23 8,913 240.91
SET
สูงสุด 1,595.78
ต่ำสุด 1,592.53
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,487.08
-8.64 (-0.09%)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,924.85 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 2,860.15 2,085.84 +774.31
บัญชีบล. 3,335.38 3,451.56 -116.17
ต่างประเทศ 27,078.39 27,557.95 -479.56
ในประเทศ 11,650.93 11,829.51 -178.58
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

152.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.65%)
100,802.30

211.00

มูลค่า ('000 บาท)
-2.00 (-0.94%)
75,889.60

24.80

มูลค่า ('000 บาท)
+0.20 (+0.81%)
75,461.30

30.75

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.81%)
69,295.85

29.25

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
61,820.95
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม