สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 28 มี.ค. 2566 17:48:33
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,606.91
+13.54 15,791,266 44,702.89
967.78
+7.77 1,427,533 26,682.65
2,167.87
+18.66 2,076,233 32,464.40
1,043.06
+8.90 727,978 2,257.48
958.30
+11.85 613,237 17,767.77
1,158.42
+14.36 1,116,518 10,247.45
1,026.38
+9.45 1,933,850 28,894.72
995.60
+5.56 290,281 6,518.83
SET
สูงสุด 1,607.75
ต่ำสุด 1,599.92
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,483.12
-3.96 (-0.04%)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,685.40 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,995.54 3,017.60 +1,977.94
บัญชีบล. 3,213.39 3,526.62 -313.23
ต่างประเทศ 24,481.21 23,196.46 +1,284.76
ในประเทศ 11,995.26 14,944.72 -2,949.46
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

134.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.13%)
2,361,786.80

150.00

มูลค่า ('000 บาท)
+6.00 (+4.17%)
1,979,035.40

978.00

มูลค่า ('000 บาท)
-14.00 (-1.41%)
1,406,008.60

102.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+0.99%)
1,340,702.80

1.45

มูลค่า ('000 บาท)
+0.07 (+5.07%)
1,028,945.48
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม