ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,593.37
- - -
960.01
- - -
2,149.21
- - -
1,034.16
- - -
946.45
- - -
1,144.06
- - -
1,016.93
- - -
990.04
- - -
SET
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,483.12
-3.96 (-0.04%)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

36,048.98 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 2,629.42 2,882.62 -253.20
บัญชีบล. 3,141.12 2,768.75 +372.38
ต่างประเทศ 20,290.82 20,274.45 +16.36
ในประเทศ 9,987.62 10,123.16 -135.55
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม