สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 01 มิ.ย. 2566 22:12:32
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,521.40
-12.14 19,368,332 48,247.70
917.28
-7.37 1,449,397 29,161.69
2,043.83
-16.04 2,433,552 35,214.55
985.90
-9.97 369,567 1,976.12
860.36
-4.34 519,336 16,321.94
1,126.77
-2.41 1,024,901 10,209.54
972.21
-7.03 2,146,794 31,124.72
928.88
-4.41 404,310 8,631.77
SET
สูงสุด 1,536.76
ต่ำสุด 1,521.31
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,197.94
-22.52 (-0.24%)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

48,244.01 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,604.01 4,165.22 -561.21
บัญชีบล. 2,970.27 2,977.26 -6.99
ต่างประเทศ 23,826.80 27,717.76 -3,890.96
ในประเทศ 17,842.94 13,383.77 +4,459.17
ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

98.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-1.01%)
2,247,669.48

63.25

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.78%)
1,532,051.75

38.25

มูลค่า ('000 บาท)
-2.25 (-5.56%)
1,519,654.08

47.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.75 (-3.59%)
1,510,367.15

129.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.39%)
1,248,828.40
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม