สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 08:47:59
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,361.10
- - -
834.74
- - -
831.95
- - -
1,847.27
- - -
1,841.88
- - -
859.70
- - -
817.65
- - -
1,063.92
- - -
883.40
- - -
816.50
- - -
SET
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,048.90
+30.45 (+0.30%)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

38,536.24 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,689.20 3,822.10 -132.90
บัญชีบล. 2,603.66 2,306.58 +297.08
ต่างประเทศ 20,322.69 20,779.01 -456.32
ในประเทศ 11,920.69 11,628.55 +292.14
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567

5 อันดับสูงสุด

2
Result empty

ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น