สถานะตลาด   Open(II)  
ข้อมูลล่าสุด 28 มี.ค. 2566 14:38:53
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,605.58
+12.21 10,833,475 25,594.13
966.92
+6.91 730,183 14,268.79
2,166.07
+16.86 1,102,987 17,653.47
1,041.44
+7.28 452,263 1,317.13
956.45
+10.00 318,241 9,825.48
1,156.15
+12.09 594,074 5,673.07
1,025.39
+8.46 1,031,484 15,724.85
991.20
+1.16 149,279 3,078.76
SET
สูงสุด 1,606.95
ต่ำสุด 1,599.92
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,483.12
-3.96 (-0.04%)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

36,048.98 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 2,629.42 2,882.62 -253.20
บัญชีบล. 3,141.12 2,768.75 +372.38
ต่างประเทศ 20,290.82 20,274.45 +16.36
ในประเทศ 9,987.62 10,123.16 -135.55
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

134.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.13%)
1,592,675.25

150.00

มูลค่า ('000 บาท)
+6.00 (+4.17%)
1,358,287.45

103.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.48%)
943,331.40

988.00

มูลค่า ('000 บาท)
-4.00 (-0.40%)
888,862.90

154.50

มูลค่า ('000 บาท)
+2.50 (+1.64%)
586,649.65
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม