สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ค. 2566 03:20:01
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,530.84
-4.58 10,662,631 38,790.45
924.72
-4.16 1,139,221 26,475.49
2,058.31
-8.86 1,642,127 31,192.39
988.99
-2.21 378,446 1,694.52
877.64
-2.51 548,568 15,785.94
1,139.66
-4.74 636,813 9,329.67
981.44
-3.49 1,317,948 26,437.70
937.32
-3.81 316,599 7,011.28
SET
สูงสุด 1,536.08
ต่ำสุด 1,527.59
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,198.69
-40.36 (-0.44%)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

38,787.30 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,677.44 3,389.23 +1,288.22
บัญชีบล. 2,895.37 2,907.17 -11.80
ต่างประเทศ 17,642.48 21,209.64 -3,567.16
ในประเทศ 13,572.01 11,281.27 +2,290.74
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

143.00

มูลค่า ('000 บาท)
-5.50 (-3.70%)
2,127,188.95

93.25

มูลค่า ('000 บาท)
-0.75 (-0.80%)
2,044,137.13

63.25

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.80%)
1,406,957.18

132.50

มูลค่า ('000 บาท)
-2.00 (-1.49%)
1,398,861.85

70.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.36%)
1,197,835.00
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม