สถานะตลาด   Intermission  
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2566 13:13:31
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,594.35
+2.50 9,378,057 18,946.67
961.04
+0.63 330,207 10,045.67
2,152.15
+2.59 579,230 12,530.04
1,032.93
+2.02 329,478 1,154.26
949.43
+1.77 228,724 6,464.21
1,146.80
+3.09 195,490 3,860.83
1,018.40
+1.45 529,763 10,749.74
992.58
+4.53 108,839 2,545.27
SET
สูงสุด 1,595.86
ต่ำสุด 1,586.01
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,487.08
-8.64 (-0.09%)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,924.85 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 2,860.15 2,085.84 +774.31
บัญชีบล. 3,335.38 3,451.56 -116.17
ต่างประเทศ 27,078.39 27,557.95 -479.56
ในประเทศ 11,650.93 11,829.51 -178.58
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

131.50

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
653,701.55

212.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.47%)
610,588.70

152.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.65%)
582,050.55

102.50

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
542,735.10

63.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.40%)
473,331.45
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม