สถานะตลาด   Open1  
ข้อมูลล่าสุด 01 ธ.ค. 2566 10:18:23
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,375.27
-4.91 1,790,902 4,466.42
848.88
-4.06 90,709 2,829.94
1,881.16
-7.78 139,259 3,284.62
844.97
-0.84 107,386 314.38
843.05
-3.81 54,259 1,468.50
1,088.29
-2.90 40,441 792.61
899.48
-3.13 119,326 3,007.67
811.02
-3.92 35,720 1,259.23
SET
สูงสุด 1,382.79
ต่ำสุด 1,374.06
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,011.55
+0.96 (+0.01%)
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธ.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธ.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

37,615.16 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,727.92 2,743.39 +984.53
บัญชีบล. 3,249.43 3,466.23 -216.80
ต่างประเทศ 20,166.03 20,432.26 -266.24
ในประเทศ 10,471.78 10,973.28 -501.50
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธ.ค. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

58.75

มูลค่า ('000 บาท)
-0.75 (-1.26%)
714,934.80

52.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.96%)
458,099.28

150.50

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-0.66%)
450,529.55

25.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.99%)
296,420.32

26.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.95%)
261,994.53
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น