สถานะตลาด   Open2  
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2567 16:02:18
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,349.81
+17.73 12,740,495 35,455.27
827.87
+11.07 928,003 24,114.01
825.80
+10.28 928,003 24,114.01
1,831.85
+24.97 1,280,893 27,692.25
1,827.78
+23.19 1,280,893 27,692.25
854.92
+10.28 778,277 1,984.80
810.16
+11.52 410,412 15,929.29
1,063.87
+11.62 516,855 7,871.31
879.09
+12.78 1,174,509 25,323.10
806.52
+14.63 308,120 7,083.13
SET
สูงสุด 1,350.74
ต่ำสุด 1,339.92
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,813.99
-213.13 (-2.13%)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

57,497.73 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,607.54 3,866.14 +741.40
บัญชีบล. 3,170.60 4,002.62 -832.01
ต่างประเทศ 29,473.93 33,241.80 -3,767.86
ในประเทศ 20,245.66 16,387.18 +3,858.48
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

124.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.40%)
2,639,342.40

157.50

มูลค่า ('000 บาท)
-2.50 (-1.56%)
1,732,895.15

3.44

มูลค่า ('000 บาท)
+0.58 (+20.28%)
1,547,736.90

105.00

มูลค่า ('000 บาท)
+2.00 (+1.94%)
1,405,893.25

55.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.75 (+1.37%)
1,027,489.03
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น