สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 18:00:31
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,402.47
+8.86 18,534,126 51,360.70
857.54
+5.51 1,394,817 33,100.19
857.32
+6.68 1,394,817 33,100.19
1,900.61
+12.88 1,934,109 39,110.81
1,901.40
+15.43 1,934,109 39,110.81
898.64
+7.61 690,004 2,492.89
845.44
+3.68 774,729 21,171.69
1,122.33
+9.64 785,108 11,257.30
914.86
+8.19 1,725,572 34,130.22
826.46
+9.62 511,036 12,234.88
SET
สูงสุด 1,405.13
ต่ำสุด 1,393.52
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,142.45
+91.89 (+0.91%)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

51,341.29 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,125.22 5,091.59 -966.37
บัญชีบล. 3,219.89 3,378.46 -158.57
ต่างประเทศ 29,445.39 26,019.74 +3,425.65
ในประเทศ 14,550.78 16,851.50 -2,300.71
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

30.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+5.26%)
3,435,405.50

209.00

มูลค่า ('000 บาท)
+4.00 (+1.95%)
1,863,225.30

111.00

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
1,725,596.55

64.25

มูลค่า ('000 บาท)
+0.75 (+1.18%)
1,606,545.00

145.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.05%)
1,505,955.05
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น