สถานะตลาด   Pre-Open2  
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2566 14:11:25
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,602.49
-8.03 9,618,397 22,913.48
965.91
-5.54 414,209 11,304.58
2,162.87
-12.42 689,230 14,880.53
1,040.37
-4.42 473,374 1,991.60
952.31
-5.23 352,489 7,451.71
1,155.14
-5.10 286,903 4,611.69
1,023.57
-5.28 634,641 12,565.90
989.52
-4.78 183,803 3,988.75
SET
สูงสุด 1,611.96
ต่ำสุด 1,601.03
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,596.16
+36.31 (+0.38%)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,496.08 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,314.69 2,652.39 +662.30
บัญชีบล. 3,418.84 3,616.06 -197.22
ต่างประเทศ 24,782.82 24,796.05 -13.23
ในประเทศ 12,979.73 13,431.58 -451.85
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

29.75

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
985,227.30

14.80

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
888,008.31

134.50

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
791,701.95

998.00

มูลค่า ('000 บาท)
-8.00 (-0.80%)
717,853.00

103.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.48%)
685,255.75
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม