สถานะตลาด   Intermission  
ข้อมูลล่าสุด 29 มี.ค. 2566 12:48:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,610.01
+3.10 9,019,487 25,980.93
971.04
+3.26 647,776 16,605.71
2,174.56
+6.69 982,814 19,622.07
1,042.75
-0.31 342,479 1,062.82
958.73
+0.43 359,378 10,558.51
1,161.51
+3.09 456,777 6,049.30
1,029.23
+2.85 912,485 17,629.29
995.07
-0.53 147,645 4,723.07
SET
สูงสุด 1,615.29
ต่ำสุด 1,602.43
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,559.85
+76.73 (+0.81%)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,685.40 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,995.54 3,017.60 +1,977.94
บัญชีบล. 3,213.39 3,526.62 -313.23
ต่างประเทศ 24,481.21 23,196.46 +1,284.76
ในประเทศ 11,995.26 14,944.72 -2,949.46
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

62.75

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.79%)
1,505,731.20

134.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.37%)
1,341,539.90

994.00

มูลค่า ('000 บาท)
+16.00 (+1.64%)
1,252,465.50

152.50

มูลค่า ('000 บาท)
+2.50 (+1.67%)
1,116,094.55

103.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+0.98%)
1,102,840.15
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม