สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2567 02:53:52
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,357.46
+7.94 15,606,840 46,656.12
832.20
+4.54 1,437,182 32,213.44
829.87
+3.99 1,437,182 32,213.44
1,842.29
+11.31 1,969,211 37,087.99
1,837.82
+10.00 1,969,211 37,087.99
862.03
+7.13 620,790 2,228.00
816.18
+6.89 466,359 18,606.18
1,066.08
+3.21 867,905 11,449.16
883.63
+4.75 1,823,035 33,495.49
813.34
+8.02 427,108 8,841.47
SET
สูงสุด 1,362.53
ต่ำสุด 1,353.35
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,954.16
+140.17 (+1.43%)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

46,622.77 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,591.92 3,121.78 +1,470.15
บัญชีบล. 3,118.05 3,203.89 -85.84
ต่างประเทศ 26,087.00 23,855.10 +2,231.91
ในประเทศ 12,825.79 16,442.01 -3,616.22
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

125.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+0.81%)
4,395,975.50

16.20

มูลค่า ('000 บาท)
-0.40 (-2.41%)
2,178,804.81

56.75

มูลค่า ('000 บาท)
+1.25 (+2.25%)
1,849,284.00

99.50

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
1,649,023.80

138.00

มูลค่า ('000 บาท)
-4.00 (-2.82%)
1,516,614.80
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น