สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2566 01:29:19
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,610.52
+3.61 14,606,734 44,540.78
971.45
+3.67 1,028,904 28,097.87
2,175.29
+7.42 1,566,862 33,156.73
1,044.79
+1.73 667,915 2,155.16
957.54
-0.76 566,156 17,407.91
1,160.24
+1.82 701,069 10,366.43
1,028.85
+2.47 1,494,786 29,735.82
994.30
-1.30 281,518 8,222.20
SET
สูงสุด 1,615.29
ต่ำสุด 1,602.43
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,559.85
+76.73 (+0.81%)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

44,496.08 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,314.69 2,652.39 +662.30
บัญชีบล. 3,418.84 3,616.06 -197.22
ต่างประเทศ 24,782.82 24,796.05 -13.23
ในประเทศ 12,979.73 13,431.58 -451.85
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

5 อันดับสูงสุด

2

1,006.00

มูลค่า ('000 บาท)
+28.00 (+2.86%)
2,430,523.00

63.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.40%)
2,340,095.63

153.50

มูลค่า ('000 บาท)
+3.50 (+2.33%)
2,164,305.95

134.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.37%)
1,888,225.80

103.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+0.98%)
1,518,111.95
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม