สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.ย. 2566 18:39:47
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,497.15
+3.13 10,385,398 46,644.37
919.75
+2.36 1,318,733 31,383.61
2,048.26
+4.99 1,976,467 37,137.58
929.94
+2.72 505,698 2,214.57
875.94
-2.92 663,604 21,798.98
1,146.71
+5.83 903,512 11,834.16
961.18
+2.51 1,688,600 32,959.07
893.03
-4.91 361,382 8,462.22
SET
สูงสุด 1,499.06
ต่ำสุด 1,488.14
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,805.81
-96.52 (-0.89%)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

46,636.01 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 3,558.32 4,820.21 -1,261.89
บัญชีบล. 3,277.39 3,979.31 -701.92
ต่างประเทศ 25,866.57 23,810.43 +2,056.14
ในประเทศ 13,933.74 14,026.07 -92.33
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

170.50

มูลค่า ('000 บาท)
+2.00 (+1.19%)
2,742,901.05

34.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.74%)
2,206,656.45

103.00

มูลค่า ('000 บาท)
+1.00 (+0.98%)
1,938,675.90

124.50

มูลค่า ('000 บาท)
+1.50 (+1.22%)
1,642,920.25

17.70

มูลค่า ('000 บาท)
+2.40 (+15.69%)
1,436,916.81
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม