สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 22 มิ.ย. 2567 03:04:50
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,306.41
+8.12 16,318,310 56,556.18
808.74
+1.57 2,321,990 38,010.93
797.59
+2.38 2,321,990 38,010.93
1,781.59
+6.81 3,768,653 45,982.45
1,759.82
+8.12 3,768,653 45,982.45
821.85
+20.22 1,861,921 4,174.92
780.35
+11.25 779,469 20,569.08
1,077.54
+9.19 1,522,905 12,885.02
836.10
+7.61 3,873,563 40,345.83
781.41
+6.02 754,933 13,936.92
SET
สูงสุด 1,311.31
ต่ำสุด 1,289.21
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,692.90
+60.22 (+0.63%)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

56,463.17 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,742.81 4,634.22 +108.59
บัญชีบล. 3,466.39 3,226.05 +240.33
ต่างประเทศ 32,288.89 33,869.20 -1,580.30
ในประเทศ 15,965.08 14,733.70 +1,231.38
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

54.50

มูลค่า ('000 บาท)
+0.25 (+0.46%)
2,567,650.28

84.75

มูลค่า ('000 บาท)
-2.50 (-2.87%)
2,411,858.60

106.00

มูลค่า ('000 บาท)
+0.50 (+0.47%)
1,699,589.10

30.75

มูลค่า ('000 บาท)
+1.25 (+4.24%)
1,603,373.58

60.25

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.82%)
1,592,689.73
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น