สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 29 ก.พ. 2567 01:08:06
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,382.05
-11.65 26,558,928 55,291.63
841.77
-8.13 1,103,236 27,299.26
844.23
-5.51 1,103,236 27,299.26
1,866.85
-17.55 1,957,758 36,380.57
1,872.27
-12.82 1,957,758 36,380.57
898.20
-7.48 1,753,998 6,400.32
831.50
-0.68 730,000 18,217.91
1,097.41
-1.67 814,037 9,971.74
901.36
-4.00 1,803,746 31,640.81
820.13
-1.60 513,628 10,402.60
SET
สูงสุด 1,390.26
ต่ำสุด 1,380.88
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
10,153.65
-28.17 (-0.28%)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

55,250.06 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 5,091.98 6,185.83 -1,093.85
บัญชีบล. 4,325.27 3,575.31 +749.96
ต่างประเทศ 27,536.45 26,793.49 +742.96
ในประเทศ 18,296.36 18,695.43 -399.06
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2567

5 อันดับสูงสุด

2

36.00

มูลค่า ('000 บาท)
-5.50 (-13.25%)
2,252,917.70

57.00

มูลค่า ('000 บาท)
+2.00 (+3.64%)
1,677,926.65

69.00

มูลค่า ('000 บาท)
-4.75 (-6.44%)
1,392,342.03

113.50

มูลค่า ('000 บาท)
0.00 (0.00%)
1,353,602.60

35.50

มูลค่า ('000 บาท)
-0.25 (-0.70%)
1,231,564.13
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น