สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

ภาพรวม

btn_statcal
btn_statcal
marketstat1 สถิติภาพรวมตลาด
ข้อมูลสถิติสำคัญของ SET และ mai
รายเดือน

tagname
ข้อมูลสถิติสำคัญของ SET และ mai
รายปี

tagname
ข้อมูลสถิติสำคัญของ TFEX
รายเดือน

tagname
ข้อมูลสถิติสำคัญของ TFEX
รายปี

tagname
marketstat2 สถิติพื้นฐานของ
ตลาดหลักทรัพย์
 
  
Market Index (เม.ย. 2518 - ปัจจุบัน)
รายเดือน

tagname
Market capitalization (ก.ย. 2531 ถึงปัจจุบัน)
รายเดือน

tagname
Market Dividend Yield (เม.ย. 2518 ถึงปัจจุบัน)
รายเดือน

tagname
P/E (เม.ย. 2518 ถึงปัจจุบัน)
รายเดือน

tagname
P/BV (เม.ย. 2531 ถึงปัจจุบัน)
รายเดือน

tagname
marketstat3 สถิติด้านธุรกิจหลักทรัพย์
และการซื้อขายหลักทรัพย์
    
สถิติเกี่ยวกับการซื้อขายและเปิดบัญชี (2551 - ปัจจุบัน)
สถิติเกี่ยวกับการซื้อขายและเปิดบัญชีผ่านระบบ Internet (2551 - ปัจจุบัน)
รายเดือน

icon_more_default
สถิติเกี่ยวกับการซื้อขายและ
เปิดบัญชี (2551 - ปัจจุบัน)
สถิติเกี่ยวกับการซื้อขายและ
เปิดบัญชีผ่านระบบ Internet
(2551 - ปัจจุบัน)
รายเดือน

icon_more_default
สรุปรายงานหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้น
รายเดือน

icon_more_default
ข้อมูลการซื้อขายของต่างชาติแยกตลาด SET และ mai (ม.ค. 2538 - ปัจจุบัน)
รายเดือน

tagname
marketstat4 สถิติด้านการระดมทุน
marketstat4 สถิติด้าน
การระดมทุน
    
สถิติหลักทรัพย์ IPO (2546 - ปัจจุบัน)

icon_more_default
สถิติการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนประจำเดือน
รายเดือน

icon_more_default
marketstat5 รายงานสถิติรายเดือน    
marketstat5 รายงานสถิติ
รายเดือน
    
รายงานดัชนีประจำเดือน
รายเดือน

icon_more_default
รายงานสถิติ ETF ประจำเดือน
รายเดือน

icon_more_default
รายงานสถิติ DW ประจำเดือน
รายเดือน

icon_more_default
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง DW ประจำเดือน
รายเดือน

icon_more_default