วิจัย

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

2 - 3 ธันวาคม 2566

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

2 - 3 ธันวาคม 2566

กำหนดการ
SET Hackathon 2023 "Wealth and Sustainability"
จัดขึ้นวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลากิจกรรม
13.00 - 13.10 น.แนะนำคณะกรรมการ และทวนกติกา
13.10 - 14.30 น.
เริ่มการ Pitch ทีมที่ 1-8
14.30 – 14.45 น.
Break
14.45 – 15.55 น.
เริ่มการ Pitch ทีมที่ 9-15
15.55 – 16.30 น.
Break
16.30 – 17.30 น.

ประกาศผลและมอบรางวัล