วางแผนเรื่องเงิน

โปรแกรมคำนวณ

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
Money Tool
เครื่องมือเพื่อช่วยวางแผนการเงินที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคง
knowledge2023_icon_14โปรแกรมคำนวณ
ตรวจสอบสถานะการเงินของคุณ
คุณมีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร? รวยหรือมั่งคั่งแล้วหรือยัง? หาคำตอบได้ด้วยโปรแกรมนี้
ออมเท่าไหร่บรรลุเป้าหมาย
ลองมาแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายด้วยโปรแกรมนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบว่า... ต้องใช้เงินเท่าใด ต้องออมนานแค่ไหน และต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น
ออมเท่าไหร่พอใช้เกษียณ
โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าควรมีเงินเท่าใด จึงจะเพียงพอและสามารถรองรับชีวิตหลังวัยเกษียณให้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย สามารถพึ่งพาตนเองได้
ออมเท่าไหร่พอให้ลูกเรียน
โปรแกรมนี้คงพอจะช่วยให้คุณประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ลูกรักของคุณได้อย่างคร่าวๆ
คิดเงินผ่อนก่อนซื้อรถ
หากคุณจำเป็นที่จะต้องมีรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางแล้ว "การผ่อนรถยนต์" จะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คิดเงินผ่อนก่อนซื้อบ้าน
โปรแกรมนี้นอกจากจะทำให้คุณทราบถึงจำนวนเงินที่คุณต้องผ่อนต่อเดือนแล้ว ยังทำให้คุณทราบถึงส่วนที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดได้อีกด้วย
ออมพิชิตฝัน (DREAM CATCHER)
โปรแกรมอนิเมชั่นที่จะช่วยวางแผนเตรียมเงินในกระเป๋าของคุณ ให้พร้อมสําหรับทุกความฝันแล้วคุณจะรู้ว่า...ใม่มีเป้าหมายใดไกลเกินฝัน
knowledge2023_icon_13แบบทดสอบ
ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน
แบบทดสอบนี้ จะตอบคุณได้ พร้อมทั้งแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตนเอง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ
โปรแกรมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเลือกอาชีพตามความถนัด ซึ่งข้อที่ได้คะแนนมากที่สุด จะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพและอาชีพที่เหมาะสมกับคุณ
Investment Tool
เครื่องมือเพื่อช่วยวางแผนการลงทุนที่จะช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
knowledge2023_icon_14โปรแกรมคำนวณ
เริ่มวางแผน เพื่อประหยัดภาษี
โปรแกรมนี้ช่วยให้จะคุณประหยัดภาษีในแต่ละปีได้เยอะเลยทีเดียว ถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองกรอกข้อมูลในโปรแกรมนี้ดูสิ!!!
มหัศจรรย์แห่งเลข 72
กฎแห่ง 72 คือ หลักง่ายๆ ที่จะทำให้คุณทราบว่า... จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดที่เงินออมของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ณ อัตราผลตอบแทนที่กำหนด
วางแผนเงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โปรแกรมนี้จะช่วยสร้างสุขในวัยเกษียณได้มากน้อยแค่ไหน เราลองมาสำรวจเงินออมก้อนนี้กันดีกว่า
ลงทุนหลังเกษียณ
โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณประเมินเบื้องต้นได้ว่า หากนำเงินออมก้อนสุดท้ายที่มี ไปวางแผนลงทุนหลังเกษียณ จะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้เงินออกไปได้นานกี่ปี
knowledge2023_icon_13แบบทดสอบ
แบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คุณล่ะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ลองตอบแบบสอบถามง่ายๆ 10 ข้อ หาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวคุณกัน
ค้นหาสไตล์การลงทุนของคุณ
แบบสอบถามนี้จะช่วยในการวิเคราะห์ว่าคุณเป็นผู้ลงทุนประเภทใด และเหมาะกับรูปแบบการลงทุนแบบไหน กรณีที่ได้คะแนนในหัวข้อใดมากที่สุด แสดงว่าคุณมีบุคลิกลักษณะในการตัดสินใจลงทุนในแบบฉบับผู้ลงทุนประเภทนั้นๆ