ดัชนีผลตอบแทนรวม

SET TRI

ดัชนี

ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566
ดัชนี ดัชนีผลตอบแทนรวม เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
SET TRI 11,431.35 +96.67+0.85
SET50 TRI 10,299.04 +82.67+0.81
SET100 TRI 4,046.51 +34.83+0.87
sSET TRI 1,326.14 +11.47+0.87
SETCLMV TRI 1,098.38 +13.58+1.25
SETHD TRI 1,927.84 +23.91+1.26
SETTHSI TRI 1,180.62 +10.86+0.93
SETWB TRI 1,079.31 +6.03+0.56
mai TRI 11,336.83 +148.66+1.33
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566
ดัชนี ดัชนีผลตอบแทนรวม เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
Result empty

ไม่มีข้อมูล

ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566
Result empty

ไม่มีข้อมูล

Result empty

ไม่มีข้อมูล

  • ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report, Odd Lot)