ดัชนีผลตอบแทนรวม

SET TRI

ดัชนี

ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI)

ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2565
ดัชนี ดัชนีผลตอบแทนรวม เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
Result empty

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2565
ดัชนี ดัชนีผลตอบแทนรวม เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
Result empty

ไม่มีข้อมูล

ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2565
Result empty

ไม่มีข้อมูล

Result empty

ไม่มีข้อมูล

  • ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report, Odd Lot)