ดัชนีผลตอบแทนรวม

SET TRI

ดัชนี
9,773.55

-56.55 (-0.58%)

สถานะตลาด :
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567
สถานะตลาด :
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 ก.ค. 2567

ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567