ดัชนีผลตอบแทนรวม

SET TRI

ดัชนี
9,813.99

-213.13 (-2.13%)

สถานะตลาด :
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567
สถานะตลาด :
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เม.ย. 2567

ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567