ดัชนีผลตอบแทนรวม

SET TRI

ดัชนี

10,468.09

-160.32 (-1.51%)

สถานะตลาด :
ข้อมูล ณ วันที่ 03 ต.ค. 2566
สถานะตลาด :
ข้อมูล ณ วันที่ : 03 ต.ค. 2566

ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI)

ข้อมูล ณ วันที่ 03 ต.ค. 2566