ออมเท่าไหร่พอใช้เกษียณ

คุณเคยคิดบ้างมั้ย... ว่าจะเกษียณอายุเมื่อใด? และจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณไปอีกนานแค่ไหน? ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น ถึงเวลาแล้ว... ที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการใช้จ่ายในช่วงชีวิตหลังเกษียณ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าควรมีเงินเท่าใด จึงจะเพียงพอและสามารถรองรับชีวิตหลังวัยเกษียณให้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย สามารถพึ่งพาตนเองได้

อยากรู้ต้องออมเท่าไหร่... ลองใส่ข้อมูลลงไป

ปัจจุบันอายุ
มีเวลาเก็บเงิน
จะเกษียณตอนอายุ
ถึงเวลาใช้เงินเก็บ
สิ้นอายุขัย
ปัจจุบันอายุ
 
จะเกษียณตอนอายุ
 
สิ้นอายุขัย

ช่วงก่อนเกษียณอายุ

เงินเดือนปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน
เงินสะสมเพื่อเกษียณอายุที่มีอยู่ตอนนี้
อัตราผลตอบแทนจากการออม / ลงทุนก่อนเกษียณ

ช่วงหลังเกษียณอายุ

หลังเกษียณต้องการใช้เงินเดือนละ
ต้องการเหลือเงินไว้เป็นมรดก
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราผลตอบแทนจากการออม / ลงทุนหลังเกษียณ

คุณต้องการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การคำนวณเงินออมเพื่อเกษียณอายุสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นหรือไม่