ค้นหาสไตล์การลงทุนของคุณ

คนแต่ละคนย่อมมีปฏิกิริยาตอบรับต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่แตกต่างกัน บ้างก็แสดงออกมาด้วยความมั่นใจ บ้างก็แสดงออกมาด้วย ความวิตกกังวลซึ่งปฏิกิริยาตอบรับเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติของบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำอย่างรอบคอบระมัดระวังหรือหุนหันพลันแล่น

แบบสอบถามทางด้านล่างนี้จะช่วยในการวิเคราะห์ว่าคุณเป็นผู้ลงทุนประเภทใด และเหมาะกับรูปแบบการลงทุนแบบไหน กรณีที่ได้คะแนนในหัวข้อใดมากที่สุด แสดงว่าคุณมีบุคลิกลักษณะในการตัดสินใจลงทุนในแบบฉบับผู้ลงทุนประเภทนั้นๆ

เลือกคำตอบที่เป็นตัวคุณ เพื่อค้นหาสไตล์การลงทุน

รายการ
ไม่ใช่

นิดหน่อย

พอสมควร

ใช่
1. คุณชอบการวางแผน
2. คุณเป็นคนที่รักการทำงานและขยันขันแข็ง
3. คุณสนใจในตัวเลข
4. ความมั่งคั่งมีความสำคัญต่อชีวิตคุณ
5. คุณคิดว่าตัวคุณเป็นคนโชคดี
6. คุณเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด
7. คุณเป็นนักสะสมสิ่งของตัวยง
8. คุณเป็นคนมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่
9. คุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
10. คุณเคยทำอะไรบางสิ่งโดยไม่ได้ไตร่ตรองถ้วนถี่
Swipe
รายการ
1. คุณชอบการวางแผน

2. คุณเป็นคนที่รักการทำงานและขยันขันแข็ง

3. คุณสนใจในตัวเลข

4. ความมั่งคั่งมีความสำคัญต่อชีวิตคุณ

5. คุณคิดว่าตัวคุณเป็นคนโชคดี

6. คุณเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด

7. คุณเป็นนักสะสมสิ่งของตัวยง

8. คุณเป็นคนมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่

9. คุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

10. คุณเคยทำอะไรบางสิ่งโดยไม่ได้ไตร่ตรองถ้วนถี่

รายการ
ไม่ใช่

นิดหน่อย

พอสมควร

ใช่
11. คุณสนใจในข้อมูลที่เป็นจริง
12. คุณถนัดในการจัดการเรื่องเงินทอง
13. คุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์เมื่อยามคับขันได้
14. คุณเป็นคนขี้กังวลและเครียดง่าย
15. คุณชอบสะสมของจุกจิก
16. คุณมักจะเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเล่าให้ฟัง
17. คุณเป็นคนมีความอดทน
18. คุณเป็นคนชอบใช้คอมพิวเตอร์
19. คุณชอบเสี่ยงที่จะทำอะไรต่างๆ ในชีวิต เช่น ด้านกีฬา
ความรัก
20. คุณชอบซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ ด้วยตนเอง
Swipe
รายการ
11. คุณสนใจในข้อมูลที่เป็นจริง

12. คุณถนัดในการจัดการเรื่องเงินทอง

13. คุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์เมื่อยามคับขันได้

14. คุณเป็นคนขี้กังวลและเครียดง่าย

15. คุณชอบสะสมของจุกจิก

16. คุณมักจะเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเล่าให้ฟัง

17. คุณเป็นคนมีความอดทน

18. คุณเป็นคนชอบใช้คอมพิวเตอร์

19. คุณชอบเสี่ยงที่จะทำอะไรต่างๆ ในชีวิต เช่น ด้านกีฬา ความรัก

20. คุณชอบซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ ด้วยตนเอง

รายการ
ไม่ใช่

นิดหน่อย

พอสมควร

ใช่
21. คุณเป็นคนที่เชื่อคนยาก
22. คุณชอบนั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านมากกว่าการออกไปสังสรรค์
23. คุณชอบงานที่ใช้เวลาทำให้เสร็จสิ้นเร็ว
24. คุณรำคาญเมื่อต้องพบปะกับคนชอบพูด แต่ไม่ค่อยได้ทำ
25. คุณเป็นคนรักครอบครัว
26. คุณชอบเล่นการพนัน
27. คุณมักจะรู้สึกว่าวันหนึ่งๆ เวลาช่างผ่านไปเร็วเสียจริง
28. คุณเป็นคนที่เริ่มทำอะไรแล้ว จะต้องทำให้เสร็จสิ้นให้จนได้
29. คุณเป็นคนขี้ลืม
30. คุณมีรายได้ดี
Swipe
รายการ
21. คุณเป็นคนที่เชื่อคนยาก

22. คุณชอบนั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านมากกว่าการออกไปสังสรรค์

23. คุณชอบงานที่ใช้เวลาทำให้เสร็จสิ้นเร็ว

24. คุณรำคาญเมื่อต้องพบปะกับคนชอบพูด แต่ไม่ค่อยได้ทำ

25. คุณเป็นคนรักครอบครัว

26. คุณชอบเล่นการพนัน

27. คุณมักจะรู้สึกว่าวันหนึ่งๆ เวลาช่างผ่านไปเร็วเสียจริง

28. คุณเป็นคนที่เริ่มทำอะไรแล้ว จะต้องทำให้เสร็จสิ้นให้จนได้

29. คุณเป็นคนขี้ลืม

30. คุณมีรายได้ดี