คิดเงินผ่อนก่อนซื้อบ้าน

ฝันจะมีบ้านเป็นของตนเอง... ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แม้ราคาบ้านในปัจจุบันจะสูงทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้คือ "การผ่อนบ้าน"
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการเงินได้แนะนำไว้ว่าจำนวนเงินที่ผ่อนบ้านในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ที่มีอยู่ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คุณสามารถผ่อนชำระได้ อย่างสบายๆ โดยไม่มีแรงกดดัน

โปรแกรมทางด้านล่างนี้ นอกจากจะทำให้คุณทราบถึงจำนวนเงินที่คุณต้องผ่อนต่อเดือนแล้ว ยังทำให้คุณทราบถึงส่วนที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดได้อีกด้วย

คำนวณเงินค่าผ่อนบ้านต่อเดือน

ราคาบ้าน
เงินดาวน์
เงินกู้ธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย/ปี
ระยะเวลากู้
จำนวนเงินผ่อนต่อเดือน
หมายเหตุ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนี้ เป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้น ที่จะช่วยให้คุณสามารถประเมินจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระบ้านในฝันของคุณตามที่คิดว่าเหมาะสม เพราะเมื่อตัดสินใจจะซื้อบ้านแล้ว คุณต้องมีการวางแผนการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการซื้อบ้าน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา ค่าผ่อนชำระต่อเดือน ค่าตกแต่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย

ที่มา

หนังสือเงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 (วางแผนการเงินส่วนบุคคล)