วางแผนเงินออม
ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วางแผนเงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เชื่อหรือไม่... คุณเองก็สามารถสร้างเงินออมก้อนโตไว้ใช้ในยามเกษียณได้ด้วย
“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เพราะเป็นแหล่งเงินออมชั้นดีที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนจะสามารถเก็บออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน แถมยังมีนายจ้างช่วยใส่เงินสมทบให้อีกแรงหนึ่งด้วย แต่เงินออมในกองทุนฯ จะช่วยสร้างสุขในวัยเกษียณได้มากน้อยแค่ไหน เราลองมาสำรวจเงินออมก้อนนี้กันดีกว่า


ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุปัจจุบัน
ปี
อายุเกษียณ
ปี
เงินเดือนปัจจุบัน
บาท / เดือน
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน
% ต่อปี

ข้อมูลเป้าหมายเกษียณ ข้อมูลเป้าหมายเกษียณ

อายุที่คาดว่าจะเสียชีวิต
ปี
เงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณ
บาท / เดือน
อัตราเงินเฟ้อ
% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนหลังเกษียณ
% ต่อปี

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปัจจุบัน ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปัจจุบัน

อัตราเงินสะสม
% ต่อเดือน
อัตราเงินสมทบ
% ต่อเดือน
อัตราผลตอบแทนกองทุนฯ
% ต่อปี
จำนวนเงินในกองทุนที่มีล่าสุด
บาท