ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ

การค้นหาว่าตนเองมีความชอบหรือความถนัดทางด้านไหน ถือเป็นสิ่งสำคัญใน การวางแผนการงาน โดยแบบทดสอบด้านล่างนี้จะทำให้คุณทราบคร่าวๆ ว่าคุณมี บุคลิกภาพแบบไหนและเหมาะกับอาชีพใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเลือกอาชีพตามความถนัด ซึ่งข้อที่ได้คะแนนมากที่สุด จะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพและอาชีพที่เหมาะสมกับคุณ

แบบทดสอบค้นหาอาชีพ

เลือกคำตอบที่เป็นตัวคุณเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสม
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6