ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ

การค้นหาว่าตนเองมีความชอบหรือความถนัดทางด้านไหน ถือเป็นสิ่งสำคัญใน การวางแผนการงาน โดยแบบทดสอบด้านล่างนี้จะทำให้คุณทราบคร่าวๆ ว่าคุณมี บุคลิกภาพแบบไหนและเหมาะกับอาชีพใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเลือกอาชีพตามความถนัด ซึ่งข้อที่ได้คะแนนมากที่สุด จะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพและอาชีพที่เหมาะสมกับคุณ

แบบทดสอบค้นหาอาชีพ

เลือกคำตอบที่เป็นตัวคุณเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสม
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
หมายเหตุ

ผลที่ได้จากการประมวลข้างต้นนี้ เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ความชอบหรือความถนัด อาจเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์และความชำนาญที่เพิ่มมากขึ้น

ที่มา

1. หนังสือเงินทองของมีค่า ช่วงชั้นที่ 3
2. หนังสือเงินการเงินส่วนบุคคล "เงินทองของมีค่า" สำหรับอาชีวศึกษา
3. หนังสือเงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 (วางแผนการเงินส่วนบุคคล)
4. John L. Holland, Ph. D., Occupational Congruance Theory