มหัศจรรย์แห่งเลข 72

กฎแห่ง 72 คือ หลักง่ายๆ ที่จะทำให้คุณทราบว่า... จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดที่เงินออมของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ณ อัตราผลตอบแทนที่กำหนด หรือหาอัตราผลตอบแทนที่คุณควรจะได้รับ หากต้องการให้เงินของคุณเพิ่มเป็น 2 เท่าภายในระยะเวลาที่กำหนด สูตรสากลที่สามารถคำนวณได้ง่ายๆ คือ "72/อัตราผลตอบแทนที่กำหนด" หรือ "72/ระยะเวลาที่ต้องการออม"

ต้องใช้เวลาเท่าใดเงินจะกลายเป็น 2 เท่า

จำนวนเงินออม*
อัตราผลตอบแทน*
จำนวนเงินออม*
ระยะเวลาที่ต้องการออม*