ออมเท่าไหร่พอให้ลูกเรียน

ลูก... เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ เป็นโซ่ทองคล้องใจ และเป็นส่วนเติมเต็มทำให้ครอบครัวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกจะมีอนาคตที่ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านต่างๆของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเลี้ยงดู การให้ความรักความอบอุ่น ตลอดจนการให้การศึกษาในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม

ดังนั้น การวางแผนการศึกษาให้ลูกจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่จะต้องมีการวางแผนและเตรียมการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งโปรแกรมด้านล่างนี้ คงพอจะช่วยให้คุณประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ลูกรักของคุณได้อย่างคร่าวๆ

อยากรู้ต้องออมเพื่อการศึกษาของลูกเดือนละเท่าไหร่ ใส่ข้อมูลลงไป

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม (ต่อเทอม)*
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (ต่อเทอม)*
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (ต่อเดือน)*
จำนวนปีที่เรียนในมหาวิทยาลัย*

ประมาณการเงินเฟ้อ และผลตอบแทนจากการออม การลงทุน

จำนวนปีก่อนที่ลูกจะเริ่มเรียนในมหาวิทยาลัย*
อัตราเงินเฟ้อ*
อัตราผลตอบแทนจากการออมการลงทุน*