หลักสูตร CISA (ใหม่)

ขั้นตอนการสมัครทดสอบ

ขั้นตอนการสมัครทดสอบ

exam-books 01

ขั้นตอนการสมัครทดสอบ

  1. เข้าสู่ระบบ SET Member ด้วย Username และ Password
  2. คลิกที่เมนู My Profile
  3. ที่เมนูด้านซ้ายในส่วนของการลงทะเบียน คลิกที่ "การทดสอบ"
  4. เลือกหลักสูตรที่ต้องการทดสอบตามรอบสอบที่ต้องการ คลิกที่ "ลงทะเบียน" และดำเนินการตามขั้นตอน"