ดัชนีราคา sSET

sSET

ดัชนี
886.56

+0.14 (+0.02%)

สถานะตลาด : Open2
ข้อมูลล่าสุด 01 มี.ค. 2567 14:53:49
เปิด 885.38
สูงสุด 886.98
ต่ำสุด 880.19
ปริมาณ ('000 หุ้น) 530,472
มูลค่า (ล้านบาท) 2,113.42
สถานะตลาด : Open2
ข้อมูลล่าสุด : 01 มี.ค. 2567 14:53:49
เปิด 885.38
สูงสุด 886.98
ต่ำสุด 880.19
ปริมาณ ('000 หุ้น) 530,472
มูลค่า (ล้านบาท) 2,113.42

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 01 มี.ค. 2567 14:53:49
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)