ดัชนีราคา SET50FF

SET50FF

ดัชนี
804.98

-2.12 (-0.26%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 21:30:11
เปิด 809.02
สูงสุด 811.28
ต่ำสุด 803.65
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,175,941
มูลค่า (ล้านบาท) 23,316.61
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 13 มิ.ย. 2567 21:30:11
เปิด 809.02
สูงสุด 811.28
ต่ำสุด 803.65
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,175,941
มูลค่า (ล้านบาท) 23,316.61

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 13 มิ.ย. 2567 21:30:11
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)