ดัชนีราคา SET50FF

SET50FF

ดัชนี
854.24

-3.08 (-0.36%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47
เปิด 857.47
สูงสุด 857.98
ต่ำสุด 852.43
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,310,024
มูลค่า (ล้านบาท) 29,202.80
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 24 ก.พ. 2567 03:04:47
เปิด 857.47
สูงสุด 857.98
ต่ำสุด 852.43
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,310,024
มูลค่า (ล้านบาท) 29,202.80

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)