ดัชนี SETESG

SETESG

ดัชนี
876.68

+0.51 (+0.06%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ค. 2567 23:32:15
เปิด 873.00
สูงสุด 878.43
ต่ำสุด 870.13
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,762,633
มูลค่า (ล้านบาท) 29,315.53
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 30 พ.ค. 2567 23:32:15
เปิด 873.00
สูงสุด 878.43
ต่ำสุด 870.13
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,762,633
มูลค่า (ล้านบาท) 29,315.53

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ค. 2567 23:32:15
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)