ดัชนี SETESG

SETESG

ดัชนี
903.29

+0.68 (+0.08%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 02 ธ.ค. 2566 03:04:59
เปิด 903.07
สูงสุด 905.58
ต่ำสุด 898.35
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,084,119
มูลค่า (ล้านบาท) 25,366.19
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 02 ธ.ค. 2566 03:04:59
เปิด 903.07
สูงสุด 905.58
ต่ำสุด 898.35
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,084,119
มูลค่า (ล้านบาท) 25,366.19

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 02 ธ.ค. 2566 03:04:59
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)