ดัชนีราคา SET50

SET50

ดัชนี

923.50

-10.19 (-1.09%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ย. 2566 23:07:35
เปิด 934.93
สูงสุด 935.14
ต่ำสุด 923.48
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,125,198
มูลค่า (ล้านบาท) 27,760.77
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 25 ก.ย. 2566 23:07:35
เปิด 934.93
สูงสุด 935.14
ต่ำสุด 923.48
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,125,198
มูลค่า (ล้านบาท) 27,760.77

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ย. 2566 23:07:35
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)