ดัชนีราคา SET50

SET50

ดัชนี
827.66

+10.86 (+1.33%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2567 22:25:55
เปิด 825.20
สูงสุด 829.13
ต่ำสุด 821.36
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,157,216
มูลค่า (ล้านบาท) 29,663.43
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 22 เม.ย. 2567 22:25:55
เปิด 825.20
สูงสุด 829.13
ต่ำสุด 821.36
ปริมาณ ('000 หุ้น) 1,157,216
มูลค่า (ล้านบาท) 29,663.43

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2567 22:25:55
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)