ดัชนี SET Well-being

SETWB

ดัชนี
825.84

+9.34 (+1.14%)

สถานะตลาด : Intermission
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:44:18
เปิด 818.60
สูงสุด 829.24
ต่ำสุด 817.41
ปริมาณ ('000 หุ้น) 243,629
มูลค่า (ล้านบาท) 8,458.24
สถานะตลาด : Intermission
ข้อมูลล่าสุด : 25 เม.ย. 2567 12:44:18
เปิด 818.60
สูงสุด 829.24
ต่ำสุด 817.41
ปริมาณ ('000 หุ้น) 243,629
มูลค่า (ล้านบาท) 8,458.24

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:44:18
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)