ดัชนี SET CLMV Exposure

SETCLMV

ดัชนี
821.07

+3.42 (+0.42%)

สถานะตลาด : Open1
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:22:48
เปิด 816.88
สูงสุด 821.37
ต่ำสุด 815.42
ปริมาณ ('000 หุ้น) 313,570
มูลค่า (ล้านบาท) 11,576.03
สถานะตลาด : Open1
ข้อมูลล่าสุด : 25 เม.ย. 2567 12:22:48
เปิด 816.88
สูงสุด 821.37
ต่ำสุด 815.42
ปริมาณ ('000 หุ้น) 313,570
มูลค่า (ล้านบาท) 11,576.03

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:22:48
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)