ดัชนีราคา SET100

SET100

ดัชนี
1,900.56

-0.05 (0.00%)

สถานะตลาด : Open1
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.พ. 2567 10:20:11
เปิด 1,902.93
สูงสุด 1,903.82
ต่ำสุด 1,895.29
ปริมาณ ('000 หุ้น) 422,108
มูลค่า (ล้านบาท) 7,413.75
สถานะตลาด : Open1
ข้อมูลล่าสุด : 23 ก.พ. 2567 10:20:11
เปิด 1,902.93
สูงสุด 1,903.82
ต่ำสุด 1,895.29
ปริมาณ ('000 หุ้น) 422,108
มูลค่า (ล้านบาท) 7,413.75

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 23 ก.พ. 2567 10:20:11
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)