ดัชนีราคา SET100

SET100

ดัชนี

2,043.83

- (-)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 02 มิ.ย. 2566 08:31:49
เปิด -
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ปริมาณ ('000 หุ้น) -
มูลค่า (ล้านบาท) -
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 02 มิ.ย. 2566 08:31:49
เปิด -
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ปริมาณ ('000 หุ้น) -
มูลค่า (ล้านบาท) -

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 02 มิ.ย. 2566 08:31:49
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)