ดัชนีราคา SET100FF

SET100FF

ดัชนี
1,792.96

+1.41 (+0.08%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 13 ก.ค. 2567 03:04:49
เปิด 1,790.03
สูงสุด 1,797.49
ต่ำสุด 1,786.31
ปริมาณ ('000 หุ้น) 2,110,108
มูลค่า (ล้านบาท) 30,744.43
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 13 ก.ค. 2567 03:04:49
เปิด 1,790.03
สูงสุด 1,797.49
ต่ำสุด 1,786.31
ปริมาณ ('000 หุ้น) 2,110,108
มูลค่า (ล้านบาท) 30,744.43

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 13 ก.ค. 2567 03:04:49
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)