ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET

ดัชนี
1,317.14

-7.62 (-0.58%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 20 ก.ค. 2567 03:04:48
เปิด 1,321.30
สูงสุด 1,324.57
ต่ำสุด 1,317.14
ปริมาณ ('000 หุ้น) 7,150,901
มูลค่า (ล้านบาท) 37,836.67
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 20 ก.ค. 2567 03:04:48
เปิด 1,321.30
สูงสุด 1,324.57
ต่ำสุด 1,317.14
ปริมาณ ('000 หุ้น) 7,150,901
มูลค่า (ล้านบาท) 37,836.67

ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ SET

ข้อมูลล่าสุด 20 ก.ค. 2567 03:04:48
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  • ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report, Odd Lot)