สถานะตลาด   Closed  
ข้อมูลล่าสุด 01 มิ.ย. 2566 21:59:46
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ('000 หุ้น)1 มูลค่า (ลบ.)1
1,521.40
-12.14 19,365,873 48,244.01
917.28
-7.37 1,449,397 29,161.69
2,043.83
-16.04 2,433,552 35,214.55
985.90
-9.97 369,567 1,976.12
860.36
-4.34 519,336 16,321.94
1,126.77
-2.41 1,024,901 10,209.54
972.21
-7.03 2,146,794 31,124.72
928.88
-4.41 404,310 8,631.77
SET
สูงสุด 1,536.76
ต่ำสุด 1,521.31
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
SETTRI
9,197.94
-22.52 (-0.24%)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

empty

90,640.67 ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ (ล้านบาท) ขาย (ล้านบาท) สุทธิ
สถาบัน 4,761.40 4,408.20 +353.20
บัญชีบล. 3,390.02 3,324.06 +65.95
ต่างประเทศ 66,581.66 68,569.86 -1,988.20
ในประเทศ 15,907.59 14,338.54 +1,569.05
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566

5 อันดับสูงสุด

2

98.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.00 (-1.01%)
2,247,669.48

63.25

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.78%)
1,532,051.75

38.25

มูลค่า ('000 บาท)
-2.25 (-5.56%)
1,519,654.08

47.00

มูลค่า ('000 บาท)
-1.75 (-3.59%)
1,510,367.15

129.00

มูลค่า ('000 บาท)
-0.50 (-0.39%)
1,248,828.40
หมายเหตุ
  1. ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx
  2. ข้อมูลการซื้อขาย 5 อันดับสูงสุดเป็นแบบ Auto Matching เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม