บริการข้อมูลหลักทรัพย์

SETSMART

รวบรวมข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ดัชนีย้อนหลัง ข้อมูลกองทุน ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ และมีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกับนักวิเคราะห์มืออาชีพ

SETSMART
SETSMART for Investor
เว็บไซต์สำหรับนักลงทุนที่แสดงข้อมูลในรูปแบบขณะเวลาซื้อขาย (Real-time) และข้อมูลย้อนหลัง (Historical) ประกอบด้วยข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์, อนุพันธ์ และดัชนีหลักทรัพย์ ข้อมูลในเว็บไซต์ยังประกอบไปด้วยข้อมูลกองทุนรวม, ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ และข้อมูลการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูลที่ได้รับ
 • ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
 • ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ (TFEX)
 • ข้อมูลกองทุนรวม (Fund)
ข้อมูลย้อนหลัง
 • ข้อมูล SET และ TFEX ย้อนหลัง 5 ปี
 • ข้อมูล Fund ย้อนหลัง 5 ปี
SETSMART for Corporate
เว็บไซต์สำหรับองค์กรหรือสถาบันที่แสดงข้อมูลในรูปแบบขณะเวลาซื้อขาย (Real-time) และข้อมูลย้อนหลัง (Historical) ประกอบด้วยข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์, อนุพันธ์ และดัชนีหลักทรัพย์ ข้อมูลในเว็บไซต์ยังประกอบไปด้วยข้อมูลกองทุนรวม, ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ และข้อมูลการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ Professional, Advance และ Multi-Market
 SETSMART-ProfessionalSETSMART-AdvanceSETSMART-Multi Market
ข้อมูลที่ได้รับ
 • ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
 • ข้อมูลกองทุนรวม (Fund)
 • ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
 • ข้อมูลกองทุนรวม (Fund)
 • ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
 • ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ (TFEX)
 • ข้อมูลกองทุนรวม (Fund)
Vector 3801Vector 3801Vector 3801Vector 3801
ข้อมูลย้อนหลัง
 • ข้อมูล SET ย้อนหลัง 5 ปี
 • ข้อมูล Fund ย้อนหลัง 5 ปี
 • ข้อมูล SET ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2518
 • ข้อมูล Fund ย้อนหลัง 10 ปี
 • ข้อมูล SET ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2518

 • ข้อมูล TFEX ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2549

 • ข้อมูล Fund ย้อนหลัง 10 ปี
Vector 3801Vector 3801Vector 3801Vector 3801
ค่าบริการแรกเข้า

5,000 บาท5,000 บาท5,000 บาท
Vector 3801Vector 3801Vector 3801Vector 3801
ค่าบริการรายเดือน3,500 บาท
/ เดือน / User
primary-2
5,000 บาท 
/ เดือน / User
primary-2
7,500 บาท 
/ เดือน / User
primary-2

Vector (1)2  ติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ    * กรณีเพิ่ม User ไม่ต้องชำระค่าบริการแรกเข้า

SETSMART Enterprise
ระบบฐานข้อมูล พร้อมโปรแกรม SETSMART สำหรับติดตั้ง ณ สถานที่ของผู้รับบริการ ที่มีข้อมูลย้อนหลัง (Historical) ประกอบด้วยข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์, อนุพันธ์ และดัชนีหลักทรัพย์ ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลทางสถิติที่ สำคัญ และข้อมูลการขึ้นเครื่องหมายต่างๆของบริษัทจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ SETSMART Enterprise, SETSMART Enterprise Multi-Market
 SETSMART EnterpriseSETSMART Enterprise Multi-Market
ข้อมูลที่ได้รับ
ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
 • ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
 • ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ (TFEX)
Vector 3801Vector 3801Vector 3801
ข้อมูลย้อนหลัง

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2518
 • ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2518
 • ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯย้อนหลังตั้งแต่ปี 2549
Vector 3801Vector 3801Vector 3801
 time-outline 212:00 AM 
 download4 Data Model

global-2 กรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

time-outline 212:00 AM 
 download4 Data Model

global-2 กรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

Link

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง