บริการเชื่อมต่อและข้อมูล

นโยบายการใช้ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 
รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลด
SET Information Services Guidelinetagname2
รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลด

Non-Display Usage policy
(ปรับปรุง ค่าธรรมเนียมสำหรับ “Category 2: Other Applications") เริ่มใช้งาน 1 กรกฎาคม 2561 

tagname2

Non-Display Usage policy (ปรับปรุง) เริ่มใช้งาน 1 มกราคม 2560

tagname2

Non-Display Usage policy

tagname2

Non-Display Usage Disclosure Form

tagname3

Non-Display Usage Application Form

tagname2

 

สำหรับรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
สำหรับรายละเอียด
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจข้อมูล

icn-call-white   02 009 9620-21    หรือที่    icn-email-white    E-mail : infoproducts@set.or.th

icn-call-white   02 009 9620-21    หรือที่ 
icn-email-white    E-mail : infoproducts@set.or.th