สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2565

ข้อมูลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin ทั้งหมด (ล้านบาท)274,861254,163252,839168,974157,204155,157124,056206,265----
มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ทั้งหมด (ล้านบาท)3,500,4253,509,8044,141,6142,629,9692,886,3872,855,9462,093,0603,102,767----
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ16.2116.0514.7113.6813.6513.7015.616.20----
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ83.7983.9585.2986.3286.3586.3084.483.80----
มูลค่าการซื้อขายผ่าน Algorithmic Trading (% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์)29.1831.2433.3030.5734.6134.7735.1333.54----
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *3,142,8943,175,9043,198,6883,218,2583,227,9373,254,3683,283,6303,305,270----
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย) *2,188,2482,206,8862,227,8022,242,0842,252,7682,266,2772,279,6352,292,443----
ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)5,301,4205,363,0585,414,0205,464,1835,490,6445,536,6375,587,7515,630,311----
ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)754,289729,696718,812632,180632,115611,524503,868574,144----
ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)1,224,3361,212,9031,205,8501,202,7261,168,8971,147,2981,108,5861,073,002----

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2565

ข้อมูลม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet3333333333333333----
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*3,004,1243,037,1393,060,4133,080,0793,090,2873,116,7263,146,3093,167,920----
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย)*2,108,0732,126,8052,147,9152,162,2422,173,1412,186,6092,200,3602,213,209----
ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)4,989,7965,050,6835,103,2895,150,5395,177,4345,222,9835,282,4155,324,372----
ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)666,119644,462633,476557,007553,987534,068434,792493,906----
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)1,506,0101,421,2881,541,7891,113,5081,019,8411,038,170732,6481,098,917----
ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์39.8937.7635.0839.7833.5134.4833.0533.21----

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2564

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin ทั้งหมด (ล้านบาท)

353,825

298,503

382,388

260,779

297,740

323,162

248,526

277,239

330,867

260,254

318,204

224,044

มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ทั้งหมด (ล้านบาท)

3,666,519

3,096,928

4,029,854

3,097,397

3,642,336

3,755,928

3,149,115

3,611,512

3,903,888

3,095,064

3,741,905

2,867,624

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

18.77

18.49

18.02

15.00

15.50

16.73

15.35

15.99

17.11

17.17

17.86

16.68

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

81.23

81.51

81.98

85.00

84.50

83.27

84.65

84.01

82.89

82.83

82.14

83.32

มูลค่าการซื้อขายผ่าน Algorithmic Trading (% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์)

24.12

23.53

23.28

23.12

26.37

27.46

27.44

29.59

28.70

28.56

29.14

30.57

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *

2,256,063

2,420,026

2,541,680

2,642,651

2,731,338

2,803,033

2,852,819

2,895,420

2,956,966

3,004,671

3,053,694

3,101,457

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย) *

1,581,295

1,702,963

1,785,864

1,856,357

1,918,146

1,964,146

1,995,445

2,023,269

2,064,552

2,095,209

2,129,035

2,160,622

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

3,712,378

3,986,775

4,204,524

4,384,334

4,544,641

4,670,287

4,764,711

4,843,075

4,957,440

5,047,821

5,144,707

5,221,119

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

557,643

700,537

753,945

755,967

842,393

816,553

751,686

739,700

789,485

732,490

792,184

695,302

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

816,750

925,845

1,041,625

1,118,360

1,203,800

1,239,786

1,275,461

1,263,382

1,241,935

1,238,385

1,247,464

1,225,621

หมายเหตุ  * มีการปรับปรุงข้อมูลเดือน เม.ย.-พ.ค. 64

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2564

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

2,115,190

2,278,880

2,400,928

2,503,137

2,591,893

2,663,497

2,713,239

2,756,801

2,818,524

2,866,179

2,915,198

2,962,695

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย)*

1,498,329

1,620,274

1,703,727

1,774,966

1,836,905

1,882,990

1,914,352

1,942,646

1,984,100

2,014,885

2,048,839

2,080,332

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

3,404,974

3,678,124

3,894,941

4,074,677

4,234,189

4,358,514

4,452,467

4,535,242

4,649,008

4,738,620

4,834,369

4,909,810

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

468,627

603,315

656,129

663,606

748,068

724,979

663,418

652,150

699,029

647,918

700,419

613,451

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

1,542,258

1,370,616

1,803,727

1,497,582

1,663,917

1,717,163

1,464,649

1,571,500

1,744,107

1,368,327

1,600,198

1,223,517

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

38.36

40.37

40.88

44.60

42.23

42.10

43.11

40.41

41.19

40.78

39.41

39.57

หมายเหตุ  * มีการปรับปรุงข้อมูลเดือน เม.ย.-พ.ค. 64

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2563

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin ทั้งหมด (ล้านบาท)

209,650

181,899

225,670

246,172

212,602

288,166

220,908

148,669

116,668

144,241

275,434

302,594

มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ทั้งหมด (ล้านบาท)

2,561,884

2,320,768

2,929,761

2,613,744

2,128,552

2,960,910

2,339,505

2,111,819

1,799,163

1,986,533

3,508,091

3,509,613

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

21.28

20.11

16.80

17.84

19.13

18.33

18.12

15.00

14.29

15.65

17.72

16.39

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

78.72

79.89

83.20

82.16

80.87

81.67

81.88

85.00

85.71

84.35

82.28

83.61

มูลค่าการซื้อขายผ่าน Algorithmic Trading (% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์)

22.95

23.50

24.72

20.21

21.80

20.77

21.28

23.03

24.30

23.65

26.82

23.58

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *

1,816,270

1,832,347

1,872,643

1,913,483

1,950,795

1,994,043

2,020,826

2,045,187

2,066,180

2,087,248

2,116,276

2,154,900

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย) *

1,272,402

1,283,453

1,313,177

1,342,043

1,368,814

1,399,208

1,417,016

1,433,214

1,446,520

1,459,602

1,478,757

1,506,068

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

2,798,738

2,833,244

2,922,137

3,000,674

3,078,624

3,168,373

3,224,672

3,277,120

3,321,736

3,365,844

3,429,612

3,513,997

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

366,143

370,045

451,175

417,143

426,740

478,626

444,777

424,862

402,719

402,920

486,017

518,905

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

644,039

638,597

689,290

706,206

723,776

757,763

771,721

775,766

750,310

753,366

760,463

766,826

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2563

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

1,672,962

1,688,982

1,729,556

1,770,995

1,808,585

1,852,062

1,878,927

1,903,298

1,924,475

1,945,490

1,974,659

2,013,989

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย)*

1,187,335

1,198,355

1,228,417

1,257,719

1,284,667

1,315,190

1,333,099

1,349,272

1,362,698

1,375,769

1,395,055

1,422,772

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

2,495,359

2,530,748

2,619,162

2,698,180

2,775,994

2,864,931

2,920,843

2,973,135

3,016,843

3,060,225

3,123,369

3,210,443

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

264,136

268,993

344,649

324,331

336,275

389,564

356,951

344,348

327,759

325,019

396,815

431,594

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

772,135

693,996

978,348

1,062,940

877,832

1,257,068

982,416

827,554

688,582

753,006

1,218,573

1,356,295

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

27.86

27.73

31.01

37.17

37.50

38.69

38.37

36.61

35.94

35.34

32.21

35.58

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2562

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin ทั้งหมด (ล้านบาท)

168,227

135,984

97,973

103,998

130,484

152,057

186,514

161,596

147,285

138,976

122,909

87,408

มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ทั้งหมด (ล้านบาท)

1,969,386

1,641,302

1,658,742

1,488,769

2,217,208

2,148,222

2,503,626

2,583,314

2,264,275

2,047,519

2,094,634

1,707,299

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

21.29

19.03

16.88

18.41

18.39

19.21

18.61

17.59

18.63

18.97

17.36

16.64

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

78.71

80.97

83.12

81.59

81.61

80.79

81.39

82.41

81.37

81.03

82.64

83.36

มูลค่าการซื้อขายผ่าน Algorithmic Trading (% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์)

23.46

20.80

28.08

25.39

31.38

23.44

23.07

23.92

23.82

24.16

26.64

26.65

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *

1,664,445

1,675,810

1,686,706

1,698,257

1,709,913

1,725,482

1,744,161

1,762,928

1,783,049

1,797,926

1,815,868

1,804,545

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

2,449,113

2,467,095

2,489,821

2,513,550

2,537,308

2,568,224

2,607,638

2,644,758

2,684,134

2,712,951

2,748,482

2,766,934

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

322,340

310,972

306,649

306,946

346,465

351,002

404,565

398,419

351,458

358,029

339,565

297,610

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

621,985

613,025

606,075

586,695

587,490

596,147

629,893

652,052

661,113

676,065

678,403

667,304

หมายเหตุ  * ในกรณีข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสมาชิกบางรายมีการปรับปรุงข้อมูล เดือนธ.ค.

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2562

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

1,522,747

1,534,499

1,545,996

1,546,140

1,557,820

1,573,033

1,591,482

1,610,854

1,630,748

1,645,728

1,663,490

1,660,712

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

2,180,058

2,197,928

2,220,309

2,243,323

2,266,994

2,296,826

2,334,731

2,372,926

2,411,205

2,443,362

2,474,582

2,463,649

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

221,863

217,246

214,572

213,727

246,331

248,524

287,201

286,925

248,264

249,666

237,822

210,484

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

575,124

509,062

442,434

405,012

527,706

609,610

819,604

751,417

632,312

580,400

556,188

406,643

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

26.90

28.64

25.19

25.43

22.48

26.50

30.47

27.37

26.22

26.54

25.08

22.66

หมายเหตุ  * ในกรณีข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสมาชิกบางรายมีการปรับปรุงข้อมูล เดือนธ.ค.

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2561

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

18.72

17.38

18.24

18.68

18.40

16.37

17.40

18.03

19.05

18.10

16.47

15.91

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

81.28

82.62

81.76

81.32

81.60

83.63

82.60

81.97

80.95

81.90

83.53

84.09

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *

1,524,543

1,540,062

1,552,632

1,562,344

1,576,062

1,588,306

1,600,327

1,610,128

1,621,511

1,637,627

1,659,158

1,661,046

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

2,211,744

2,234,287

2,251,887

2,265,886

2,284,909

2,303,463

2,320,887

2,334,029

2,349,853

2,376,844

2,413,838

2,434,011

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

405,176

390,443

374,360

345,411

381,908

368,780

329,833

347,114

360,956

386,929

329,717

313,543

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

665,226

673,722

670,098

660,988

660,801

665,252

649,523

641,660

636,393

644,658

633,510

621,589

หมายเหตุ  * ปรับปรุงยอดจำนวนบัญชีลูกค้า เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ก.ค.59 - มี.ค. 62)

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2561

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

1,364,066

1,379,605

1,392,352

1,402,231

1,415,949

1,428,143

1,440,093

1,450,588

1,462,935

1,482,090

1,502,773

1,516,253

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

1,932,624

1,953,593

1,970,105

1,983,163

2,001,537

2,017,563

2,033,918

2,047,418

2,068,742

2,093,730

2,128,185

2,161,986

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

284,396

275,813

263,337

244,601

270,553

262,962

230,021

243,981

255,052

274,487

232,263

217,227

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

990,971

797,775

778,449

609,036

703,796

635,175

592,917

630,555

674,009

690,960

515,183

377,671

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

29.93

29.27

27.90

27.51

27.51

26.35

28.48

28.59

28.97

30.13

28.16

24.94

หมายเหตุ  * ปรับปรุงยอดจำนวนบัญชีลูกค้า เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ก.ค.59 - มี.ค. 62)

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2560

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

17.75

15.62

13.16

13.94

15.41

15.05

14.28

15.77

18.69

18.59

16.65

17.92

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

82.25

84.38

86.84

86.06

84.59

84.95

85.72

84.23

81.31

81.41

83.35

82.08

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *

1,364,720

1,376,839

1,391,818

1,402,234

1,414,331

1,426,178

1,437,826

1,450,697

1,464,845

1,477,606

1,496,421

1,510,053

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

1,970,685

1,984,345

2,007,907

2,023,068

2,041,186

2,061,000

2,078,770

2,098,465

2,119,710

2,141,854

2,169,838

2,189,868

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

384,835

366,720

358,135

323,271

351,170

351,331

332,783

354,027

388,357

389,465

390,421

345,081

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

652,106

646,205

645,330

629,767

626,092

627,216

617,795

615,899

625,122

640,010

647,801

646,495

หมายเหตุ  * เนื่องจากบางบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำการปรับปรุงตัวเลขเพื่อให้สอดคล้องตามความหมายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยปรับปรุงข้อมูลจำนวนลูกค้าย้อนหลังตั้งแต่ ก.ค.59

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2560

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

1,203,680

1,215,528

1,231,268

1,241,565

1,253,545

1,265,764

1,277,323

1,290,186

1,304,514

1,317,135

1,335,517

1,349,076

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

1,696,263

1,710,451

1,732,285

1,756,124

1,773,606

1,792,690

1,809,778

1,828,584

1,849,017

1,866,768

1,892,666

1,911,617

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

269,618

257,421

251,161

224,579

244,637

243,864

227,873

244,646

270,587

272,254

273,364

239,181

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

851,315

650,956

641,340

409,575

570,247

621,641

456,358

571,666

901,063

863,850

832,998

607,764

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

36.45

32.79

32.28

30.02

31.58

33.06

28.95

30

34.01

35.18

32.15

31.05

หมายเหตุ  * ได้มีการปรับปรุงข้อมูลจำนวนลูกค้าเดือนเม.ย.60 ให้สอดคล้องกับที่มีบริษัทหลักทรัพย์ได้ปรับ และส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาภายหลัง

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2559

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

17.32

18.58

19.61

16.40

17.16

16.16

17.97

17.28

14.95

17.02

18.38

15.80

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

82.68

81.42

80.39

83.60

82.84

83.84

82.03

82.72

85.05

82.98

81.62

84.20

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *

1,255,178

1,259,885

1,271,142

1,278,884

1,289,698

1,301,988

1,305,560

1,318,586

1,330,666

1,331,512

1,344,897

1,353,225

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

-

-

-

-

-

-

1,870,334

1,895,423

1,913,986

1,922,475

1,937,213

1,950,775

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

266,906

262,002

302,221

286,189

305,768

330,045

375,550

404,088

389,320

394,105

370,530

336,901

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

503,519

491,669

495,660

494,624

497,832

507,560

596,921

626,044

632,764

648,326

653,281

648,697

หมายเหตุ  * เนื่องจากบางบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำการปรับปรุงตัวเลขเพื่อให้สอดคล้องตามความหมายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยปรับปรุงข้อมูลจำนวนลูกค้าย้อนหลังตั้งแต่ ก.ค.59
** เริ่มเปลี่ยนแปลงหน่วยนับจากจำนวนรายลูกค้าเป็นนับตามจำนวนบัญชีลูกค้า เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2559

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

962,640

969,641

982,701

988,677

999,714

1,015,133

1,050,437

1,148,917

1,162,958

1,166,417

1,179,817

1,188,656

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี) เริ่มมีข้อมูลนี้เดือนแรก กรกฏาคม 2559

-

-

-

-

-

-

1,516,369

1,619,066

1,634,716

1,644,879

1,662,455

1,672,646

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี) **

188,620

185,947

215,201

204,427

215,112

237,887

258,352

281,135

273,205

274,319

257,634

234,997

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

604,811.39

578,175.24

820,391.87

497,952.03

545,319.33

783,613.79

821,275

986,505

854,251

857,662

956,315

641,058

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

34.09

34.58

33.93

33.51

33.66

35.13

35.46

36.02

33.54

33.75

37.60

36.75

หมายเหตุ  * เริ่มเปลี่ยนแปลงหน่วยนับจากจำนวนรายลูกค้าเป็นนับตามจำนวนบัญชีลูกค้า เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2558

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ12.6212.4012.5012.6513.7513.9812.2911.7614.0514.8214.8014.06
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ87.3887.6087.5087.3586.2586.0287.7188.2485.9585.1885.2085.94
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *1,114,6811,134,4711,150,9861,162,4151,175,7171,190,0161,203,3841,215,7061,230,5691,241,1011,252,0311,244,907
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *338,866365,751350,330299,607291,211305,534317,663319,995286,660286,108295,040286,113
หมายเหตุ  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker
** ตัวเลขจำนวนรายลูกค้านี้เป็นการปรับปรุงให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบรายงาน เนื่องจากที่ผ่านมามีสมาชิกบางรายจัดส่งข้อมูลเข้ามาเป็นรายบัญชี(ลูกค้า 1รายอาจเปิดได้มากกว่า 1บัญชี)

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2558

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

292929293030303030313131

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

833,210852,852868,973878,729890,179903,511917,283928,406941,386951,326962,127955,890

จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย)

244,110265,815256,233215,287208,867219,078228,995230,301206,059204,976212,926204,063

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

939,802.891,021,521.77747,858.81505,568.05460,811.04616,343.55601,046.17692,510.20678,444.61705,598.88614,578.63569,866.30

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

42.5042.9236.6433.0933.1836.1136.9837.9639.0838.8838.2334.20

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2557

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ18.0119.0519.8017.6518.2518.7717.9918.5916.9212.7911.5412.18
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ81.9980.9580.2082.3581.7581.2382.0181.4183.0887.2188.4687.82
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *986,630990,286**941,184**951,483**964,518**986,050**1,003,046**1,019,933**1,042,492**1,064,802**1,078,080**1,098,732
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *208,017203,355231,065231,405256,559294,031319,422305,215337,617336,243346,529345,457
หมายเหตุ  *  จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker
** ตัวเลขจำนวนรายลูกค้านี้เป็นการปรับปรุงให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบรายงาน เนื่องจากที่ผ่านมามีสมาชิกบางรายจัดส่งข้อมูลเข้ามาเป็นรายบัญชี(ลูกค้า 1รายอาจเปิดได้มากกว่า 1บัญชี)

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2557

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

282828282828282828282929

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

613,559
619,214630,430636,767649,903671,683690,307704,764740,861761,453779,318818,157

จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *

132,810
128,155149,701150,761170,312199,435217,921209,887235,233236,901246,259246,782

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

370,706.28
301,369.72393,796.96352,519.51513,842.13753,985.66823,211.22767,635.821,104,009.37920,567.671,097,085.96896,285.14

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

26.5228.4328.8929.7332.7836.9437.1339.6342.5941.5544.5340.07

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2556

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
20.78
19.09
18.60
17.07
18.98
18.69
20
19.04
20.25
20.93
18.15
15.93
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
79.22
80.91
81.40
82.93
81.02
81.31
80
80.96
79.75
79.07
81.85
84.07
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *
811,508
831,549
849,356
866,533
885,185
899,569
909,113
937,061
946,517
951,463
962,947
969,913
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *
269,004
273,335
299,705
268,979
285,749
280,017
245,598
247,843
246,518
249,793
243,629
219,277
หมายเหตุ  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2556

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
27
27

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

462,617
480,733
501,323
517,169
537,186
553,886
565,282
573,810
579,858
588,805
597,203
604,434

จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *

152,870
158,181
178,111
166,918
177,878
175,884
154,555
155,769
154,979
159,920
155,478
139,559

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

824,757.96
808,487.02
1,114,646.82
671,953.09
742,160.10
728,299.96
566,063.35
461,429.90
592,734.51
567,731.15
438,362.49
279,452.05

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

32.32
34.29
36.45
32.84
31.67
28.87
29.34
27.46
30.37
33.02
29.80
27.14

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2555

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
25.12
26.38
26.12
23.30
21.20
20.41
21.99
22.06
22.61
20.19
20.77
19.51
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
74.88
73.62
73.88
76.69
78.80
79.59
78.01
77.94
77.39
79.81
79.23
80.49
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *
704,131
711,461
721,729
728,926
739,862
750,097
752,273
758,982
763,374
775,441
788,913
797,326
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *
160,876
189,722
189,443
169,051
200,577
166,037
190,563
198,233
212,279
227,739
215,838
219,946
หมายเหตุ  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2555

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

350,173
357,874
367,948
373,275
383,910
387,182
397,517
403,202
411,265
421,868
433,560
446,870

จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *

81,790
96,649
99,224
90,817
107,373
89,452
103,373
107,042
114,361
125,083
120,714
122,691

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

265,295.80
390,584.88
391,664.88
247,787.40
387,884.26
264,323.50
330,041.33
366,332.44
440,051.37
491,273.06
425,818.09
415,368.41

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

26.88
26.96
27.20
26.13
27.88
25.08
26.84
29.70
29.97
29.48
26.93
30.06

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2554

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
22.28
24.17
24.51
24.44
23.38
19.35
24.74
21.79
22.45
23.44
26.85
24.11
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
77.72
75.83
75.49
75.56
76.62
80.65
75.26
78.21
77.55
76.56
73.15
75.89
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *
631,931
637,397
643,208
647,864
657,318
666,384
673,682
685,241
690,748
701,715
695,837
700,225
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *
176,962
152,807
172,311
177,080
174,391
169,690
186,929
205,986
183,019
153,174
139,836
153,147
หมายเหตุ  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2554

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

273,532
278,773
285,247
290,732
297,722
307,534
315,211
319,083
325,936
331,895
332,646
344,834

จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *

76,916
67,928
76,711
80,003
80,896
79,885
88,235
99,932
89,743
75,202
70,568
77,295

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

327,681.3
232,792.35
319,576.80
308,088.17
295,357.32
261,484.50
343,308.17
402,559.47
303,651.15
258,752.57
246,449.62
229,734.03

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

22.75
21.78
23.45
25.16
25.12
24.67
26.04
24.47
25.75
24.84
24.88
26.25

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2553

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
20.75
20.50
22.13
20.65
19.71
22.10
24.12
23.5
24.69
23.02
25.58
25.16
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
79.25
79.50
77.87
79.35
80.29
77.90
75.88
76.50
75.31
76.98
74.42
74.84
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *
563,549
567,621
569,818
577,949
579,827
588,855
598,188
596,836
605,287
611,801
619,052
626,441
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *
130,255
109,857
146,445
137,309
134,671
142,644
157,763
169,697
178,000
168,323
180,561
161,470
หมายเหตุ  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2553

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

30
30
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

206,167
209,238
213,119
215,362
219,612
225,909
231,928
236,399
244,042
249,807
257,206
266,283

จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *

49,288
42,541
54,650
52,598
51,879
55,829
62,263
68,858
72,917
70,576
76,234
69,137

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

162,266.76
115,963.49
236,829.34
176,537.61
161,401.01
238,355.62
321,158.99
398,241.12
465,490.46
362,419.83
500,341.47
313,708.34

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

21.32
20.35
21.57
19.67
21.09
24.61
26.40
27.09
25.94
26.23
26.90
24.41

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2552

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
15.89
13.77
15.12
18.70
20.34
19.73
22.07
21.40
19.90
18.21
17.92
18.52
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
84.11
86.23
84.88
81.3
79.66
80.27
77.93
78.60
80.10
81.79
82.08
81.48
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *
542,780
543,404
543,958
543,296
548,678
549,502
553,764
548,646
554,661
559,288
565,796
561,318
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *
90,043
81,674
86,006
98,171
118,612
129,704
113,836
127,107
143,108
145,727
127,679
120,668
หมายเหตุ  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2552

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

189,339183,389184,792186,730186,321191,581197,368191,772196,495
199,380
204,453202,819

จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *

29,09926,98728,20231,80538,78643,15539,05344,39249,950
52,328
47,68945,143

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

84,513.8755,264.4362,853.35109,366.00191,903.35223,732.64146,271.43183,409.77257,755.16
247,359.21
162,790.39123,774.77

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

19.70
19.54
17.08
19.34
21.53
21.04
20.52
21.78
22.47
21.80
20.45
19.79

มูลค่าซื้อขายตามประเภทบัญชี จำนวนลูกค้า และบัญชีซื้อขาย 2551

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
17.45
18.72
16.19
15.06
18.53
17.93
16.89
16.96
13.78
13.78
14.13
15.53
% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
82.55
81.28
83.81
84.94
81.47
82.07
83.11
83.04
86.22
86.22
85.87
84.47
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) *
505,550
506,527
509,470
512,344
520,714
526,704
528,096
530,361
531,320
535,463
539,664
540,265
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *
115,721
113,646
106,928
106,569
126,253
112,461
102,634
95,115
102,801
114,957
94,163
93,671
หมายเหตุ  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2551

ข้อมูล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

146,553
149,206
151,697
154,535
161,159
169,177
176,608
179,216
181,386
184,896
189,108
189,348

จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *

30,592
29,213
29,604
30,343
35,477
32,814
29,985
28,387
30,626
32,865
28,786
28,709

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

134,093.81
137,381.62
97,907.36
128,250.61
141,909.20
108,382.20
80,074.00
82,095.62
79,459.83
113,215.20
82,633.32
98,395.45

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

15.72
15.95
13.77
16.68
15.60
14.88
14.94
16.24
15.66
17.71
18.83
19.55