รู้เท่าทัน ดอกเบี้ยเงินกู้

โดย SET
23-learn-how-loan-interest-works
Highlight
การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นและระยะเวลาผ่อนชำระทั้งหมด ไม่ได้คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นที่ลดลงในแต่ละงวดเหมือนการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ดังนั้นจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่เราต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ก็จะแตกต่างกัน จึงควรศึกษาให้เข้าใจก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ

รู้หรือไม่... วิธีคิดดอกเบี้ยที่ต่างกัน จะทำให้จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแตกต่างกันด้วย หลายคนจำต้องจ่ายดอกเบี้ยมากมาย เพียงเพราะไม่รู้ว่าเจ้าหนี้มีวิธีคิดดอกเบี้ยอย่างไร ตัวอย่างข้างล่างนี้คงพอทำให้เข้าใจวิธีคิดดอกเบี้ยมากขึ้น...

ตัวอย่าง เงินกู้ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี และระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือนเท่ากัน ลองคำนวณดูว่า จำนวนเงินผ่อนต่องวดและจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละวิธีคิดเป็นเท่าไหร่

23-learn-how-loan-interest-works_1

จะเห็นว่า การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นทั้งจนวนและระยะเวลาในการผ่อนชระทั้งหมด แต่หากเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะคิดดอกเบี้ยทีละงวดจากยอดเงินต้นคงเหลือที่ทยอยลดลงในแต่ละงวด ในกรณีที่ชำระหนี้ด้วยเงินเท่ากันทุกงวด เมื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแล้ว ก็จะนำมาหักออกจากจำนวนเงินงวดที่จ่าย เพื่อหาเงินต้นของงวดนั้น แล้วจึงนำเงินต้นของงวดนั้นมาหาเงินต้นคงเหลือสำหรับคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

23-learn-how-loan-interest-works_2

จากตัวอย่างข้างต้น สถาบันการเงินจะคำนวณเงินที่ต้องผ่อนต่องวด จากนั้นจะถูกนำไปคำนวณเป็นสัดส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดตามสูตรคำนวณแบบลดต้นลดดอกต่อไปดังนี้

23-learn-how-loan-interest-works_3

โดยสรุปแล้ว จากตัวอย่างข้างต้น หากจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระเท่ากัน การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะมีจำนวนเงินผ่อนต่อเดือนน้อยกว่าและจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดน้อยกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ถึง 32,857 บาท! (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือรู้รอบเรื่องการเงิน เป็นหนี้อย่างเป็นสุข” ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่)

หากใครสนใจทดลองคำนวณจำนวนเงินผ่อนและดอกเบี้ยแบบคงที่และแบบลดต้นลดดอก สามารถใช้โปรแกรมคำนวณดังนี้

โปรแกรมคิดเงินผ่อนก่อนซื้อรถ คลิกที่นี่

โปรแกรมคิดเงินผ่อนก่อนซื้อบ้าน คลิกที่นี่

สำหรับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “WMD1101 : หมดหนี้มีออม” ฟรี!!! >> คลิกที่นี่

 บทความที่เกี่ยวข้อง