บริการเชื่อมต่อและข้อมูล

SETNET3

ช่องทางการเชื่อมต่อกับระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยเครือข่าย MPLS ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพสูง ร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนำ
บริหารจัดการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริการ SETNET3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SETNET3 คือบริการ Managed Network Service บริหารจัดการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการเชื่อมต่อจากระบบงานของผู้ใช้บริการมายังระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อได้ทุกระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ระบบซื้อขาย ระบบงานข้อมูล และระบบงาน Back Office 

ด้วยรูปแบบบริการที่ออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งความสามารถในการทำ Redundancy จาก Link ของผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนำของประเทศไทย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในตลาดทุน 


Local Location
info-setnet
vector_info mobile SETNET3
setnet1
ตัวเลือกการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ
จากการออกแบบรูปแบบการเชื่อมต่อ (Network Topology) ที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นสำคัญ SETNET3 เสนอรูปแบบการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เริ่มต้นด้วยจำนวนเพียง 1 Link และ 1 Router เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง SETNET3 ยังรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งศูนย์หลัก (Main Site) และ ศูนย์สำรอง (DR Site) setnet2
เทคโนโลยีโครงข่ายประสิทธิภาพสูง รองรับการเชื่อมต่อผู้ให้บริการชั้นนำ
SETNET3 เป็นช่องทางการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี MPLS ที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อกับระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯจากภายนอก SET Co-location Service โดยผนึกกำลังกับผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนำของประเทศจำนวน 5 ราย คือ Interlink, NT, Symphony, True และ UIH

ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ และความเสถึยรจากเครือข่ายโดยผู้ให้บริการชั้นนำ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการกับศูนย์คอมพิวเตอร์ภายในประเทศsetnet3
ระบบ Monitoring system แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเหตุขัดข้อง 
ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะด้วยการ Monitoring ที่แม่นยำและรวดเร็ว ด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่จะคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างมืออาชีพผู้ให้บริการโครงข่าย
เชื่อมต่อระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมั่นใจผ่านผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนำระดับประเทศlogo_interlink (1)
logo_tot (1)
logo_symphony (1)
logo_true (1)
logo_uih (1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 Market Access Product Department
 icn-call-11  02 009 9629-30                icn-email_white   E-mail: SETAccess@set.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Market Access Product Department
icn-call-11 02 009 9629-30                                       
 icn-email_white   E-mail: SETAccess@set.or.th