บริการเชื่อมต่อและข้อมูล

SETNET3

ช่องทางการเชื่อมต่อกับระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยเครือข่าย MPLS ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพสูง ร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนำ
บริหารจัดการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริการ SETNET3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SETNET3 คือบริการ Managed Network Service บริหารจัดการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการเชื่อมต่อจากระบบงาน ของผู้ใช้บริการมายังระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อได้ทุกระบบงาน ของตลาดหลักทรัพย์ เช่น ระบบซื้อขาย ระบบงานข้อมูล และ ระบบงาน Back Office 

ด้วยรูปแบบบริการที่ออกแบบมา ให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งความสามารถในการทำ Redundancy จาก Link ของผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนำของประเทศไทย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในตลาดทุน 


Local Location
info-setnet
vector_info mobile SETNET3
setnet1
ตัวเลือกการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ
จากการออกแบบรูปแบบการเชื่อมต่อ (Network Topology) ที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นสำคัญ SETNET3 เสนอรูปแบบการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เริ่มต้นด้วยจำนวนเพียง 1 Link และ 1 Router เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง SETNET3 ยังรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งศูนย์หลัก (Main Site) และ ศูนย์สำรอง (DR Site) setnet2
เทคโนโลยีโครงข่ายประสิทธิภาพสูง รองรับการเชื่อมต่อผู้ให้บริการชั้นนำ
SETNET3 เป็นช่องทางการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี MPLS ที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อกับระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯจากภายนอก SET Co-location Service โดยผนึกกำลังกับผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนำของประเทศจำนวน 5 ราย คือ Interlink, NT, Symphony, True และ UIH

ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ และความเสถึยรจากเครือข่ายโดยผู้ให้บริการชั้นนำ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการกับศูนย์คอมพิวเตอร์ภายในประเทศsetnet3
ระบบ Monitoring system แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเหตุขัดข้อง 
ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะด้วยการ Monitoring ที่แม่นยำและรวดเร็ว ด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่จะคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างมืออาชีพผู้ให้บริการโครงข่าย
เชื่อมต่อระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมั่นใจผ่านผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนำระดับประเทศlogo_interlink (1)
logo_tot (1)
logo_symphony (1)
logo_true (1)
logo_uih (1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 Market Access Product Department
 icn-call-11  02 009 9629-30                icn-email_white   E-mail: SETAccess@set.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Market Access Product Department
icn-call-11 02 009 9629-30                                       
 icn-email_white   E-mail: SETAccess@set.or.th