บริการเชื่อมต่อและข้อมูล

Co-location service

ช่องทางการเชื่อมต่อกับระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริการ Hosting เต็มรูปแบบภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน
บริการ Co-location ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการ Co-location สำหรับการติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเชื่อมต่อส่งคำสั่งซื้อ-ขาย รับบริการข้อมูลราคา และระบบ Back Office ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ภายใต้ศูนย์คอมพิวเตอร์เดียวกันกับระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรองรับการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสามารถการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการหรือสมาชิกรายอื่นๆ ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในปัจจุบัน
Download Factsheet
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
info-colocation
colocation1
     การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วยความเร็วการเชื่อมต่อระดับ 1 Gbps บริการ Co-location service คือช่องทางที่มี ความเสถียรสูงสุด และ Latency ต่ำที่สุดในการเชื่อมต่อกับระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้งานบริการอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์ เช่น PTP Time Service ได้อีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานและความเท่าเทียมcolocation2
     ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานสากล
Co-location service เป็นหนึ่งในพื้นที่บริการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Main Data Center) ที่ถูกออกแบบโดยมีเป้าหมายเป็นหนึ่งในศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ด้วยระบบจ่ายไฟฟ้า 2 source แบบ 2N และ รองรับ 2 MMR ที่มีความเสถียรสูงสุดในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจถึงประสิทธิภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลผ่านการรับรอง ISO20000 และ ISO27001colocation3
     เพรียบพร้อมด้วย Ecosystem
สมาชิก Co-location สามารถเลือกใช้บริการโดยทำการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการหลากหลายรูปแบบภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ผู้ให้บริการเครือข่าย, ผู้ให้บริการข้อมูล, Managed Hosting Vendor, Application Service Provider ซึ่งพร้อมให้บริการและสนับสนุนระบบงานของผู้ใช้บริการได้อย่างคลอบคลุม
colocation4
     ระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ
ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบพร้อมด้วยกล้อง CCTV โดยรอบ, ระบบลงทะเบียนยืนยันบุคคลเข้าพื้นที่ผ่านเว็ปไซต์ และแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยระดับเดียวกับระบบงานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยในการใช้บริการ     Ecosystem

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Ecosystem และเริ่มการเชื่อมต่อกับสมาชิก Co-location ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์
เริ่มเชื่อมต่อกับสมาชิก Co-location ที่มีความเชี่ยวชาญด้วยรูปแบบบริการที่หลากหลาย
สมาชิก Co-location สามารถทำการเชื่อมต่อกับสมาชิกรายอื่นๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อรับหรือให้บริการที่สนับสนุนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางธุรกิจของสมาชิก

     Ecosystem

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Ecosystem และเริ่มการเชื่อมต่อกับสมาชิก Co-locations ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์
เริ่มเชื่อมต่อกับสมาชิก Co-location ที่มีความเชี่ยวชาญด้วยรูปแบบบริการที่หลากหลาย สมาชิก Co-location สามารถทำการเชื่อมต่อกับสมาชิกรายอื่นๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อรับหรือให้บริการที่สนับสนุนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางธุรกิจของสมาชิก

Network Service Provider & Managed Hosting Vendor
ProviderName Local ProviderInternational ProviderManaged Hosting Provider
logo_aisAIS Vector-check  
logo_avelacomAvelacom Vector-check Vector-check
logo_BSOBSO Vector-check 
logo_colt COLT  Vector-check Vector-check
logo_interlink  Vector-check 
logo_interlink Interlink Vector-check  
logo_ipc IPC  Vector-checkVector-check 
logo_ntNTVector-check  
logo_symphonySymphony  Vector-check  
logo_tns TNS  Vector-check 
logo_true TRUE Vector-check  
logo_uihUIHVector-check  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 Market Access Product Department
 icn-call-11  02 009 9629-30                icn-email_white   E-mail: SETAccess@set.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Market Access Product Department
icn-call-11 02 009 9629-30                                       
 icn-email_white   E-mail: SETAccess@set.or.th