4 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพ

โดย SET
52-4-things-to-know-before-buying-a-health-insurance
Highlight
  • การซื้อประกันสุขภาพเป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

  • การเลือกซื้อประกันสุขภาพ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับตัวเองและคนในครอบครัว ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ ผลประโยชน์และความคุ้มครองคุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัย

เมื่อใดก็ตามที่เราประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดหรือเจ็บป่วย และต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ก็มักจะเจอคำถามว่า “มีสิทธิรักษาพยาบาลอะไรบ้าง?” หรือ “มีประกันสุขภาพหรือเปล่า?” เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลอาจทำให้เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตร่อยหรอไปแบบไม่ทันตั้งตัว การซื้อประกันสุขภาพจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของเราได้ แต่ก็ควรเข้าใจ “4 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพ” ให้ดีก่อนตัดสินใจ

1
ความเสี่ยงในชีวิตด้านสุขภาพ

โดยลองประเมินจากการใช้ชีวิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเรา เช่น มีโอกาสเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์หรือไม่ มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังและโรคอื่น ๆ หรือไม่ มีสิ่งแวดล้อม สภาพการทำงาน สถานที่อยู่อาศัย ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแค่ไหน ถ้าเจ็บป่วยแล้วมีผลกระทบรุนแรง การเข้าโรงพยาบาลจะต้องจ่ายเงินเท่าใด และต้องรักษาต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน เป็นต้น

2
สวัสดิการที่มีปัจจุบัน
เช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิประกันกลุ่มของบริษัทที่ทำงาน ว่ามีทุนประกันเพียงพอกับความต้องการและครอบคลุมความเสี่ยงในชีวิตแล้วหรือยัง เช่น ถ้าต้องใช้วิธีการรักษาที่มีเทคโนโลยีที่สูงแต่ไม่สามารถเบิกได้ หรือต้องการคุณภาพห้องพักโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสิทธิประโยชน์ที่มี การซื้อประกันสุขภาพส่วนเพิ่มก็จะช่วยเราได้


หมายเหตุ: ศึกษาเพิ่มเติมที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
www.nhso.go.th / สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

3
ความคุ้มครองที่เหมาะสม
ความคุ้มครองที่สูงจะมาพร้อมกับค่าเบี้ยประกันภัยที่สูง เราจึงควรประมาณการค่าเบี้ยที่เราสามารถจ่ายได้ในระยะยาว และควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองว่าตรงกับที่เราต้องการจริงหรือไม่ ดังนี้

  • ค่าเบี้ยประกันภัย เช่น เบี้ยประกันปีแรกและปีต่ออายุ ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพมักจะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ นอกจากนี้ การชำระเบี้ยรายปี จะประหยัดกว่าการชำระเบี้ยรายเดือน

  • รายละเอียดความคุ้มครอง เช่น ประกันสุขภาพแบบจ่ายตามตารางความคุ้มครองที่กำหนด หรือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามจริงที่มีการกำหนดวงเงินค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง ซึ่งจะมีค่าเบี้ยประกันสูงกว่า

  • วงเงินคุ้มครอง เช่น กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จะมีการกำหนดวงเงินต่อครั้งต่อโรค วงเงินต่อปี หรือจำนวนครั้งสูงสุดในรอบปีกรมธรรม์
4
เงื่อนไขการรับประกันและเรียกร้องสินไหม

ควรศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ เพราะบริษัทประกันแต่ละแห่งก็อาจมีเงื่อนไขในการรับประกันและการเรียกร้องสินไหมที่แตกต่างกันออกไป เช่น ข้อยกเว้นในกรมธรรม์เรื่องการไม่คุ้มครองโรคต่าง ๆ ระยะเวลารอคอยที่ประกันภัยยังไม่คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ และวิธีการเรียกร้องสินไหมที่แต่ละบริษัทก็จะมีช่องทางที่หลากหลายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกัน

การซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพเป็นการซื้อบริการและความคุ้มครองในระยะยาว ดังนั้น เราควรใช้เวลาพิจารณาข้อมูลหรือสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ กับตัวแทนประกันให้มั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อ

สำหรับใครที่สนใจเรียนรู้แนวทางวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิต และการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ในการสำรวจสถานะทางการเงินของตนเอง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “WMD1002 : ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน” ฟรี!!! >> คลิกที่นี่ บทความที่เกี่ยวข้อง