Group 16553
Group 16157

บริการจองคิวออนไลน์

บริการจองคิวออนไลน์

สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ประสงค์เข้ารับบริการ โอนหลักทรัพย์, ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่, แก้ไขข้อมูล, รับเช็ค/ใบหุ้น ที่ TSD Counter Services

 • สะดวก เลือกวันเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สะดวกได้ล่วงหน้า
 • สามารถตรวจสอบจำนวนคิวรอ แบบ Real-Time ก่อนออกเดินทางมาเข้ารับบริการ
 • ลดการสัมผัส ผู้รับบริการได้รับ SMS ยืนยันการจอง พร้อม QR Code เพื่อนำมาสแกนรับบัตรคิว
หรือแสกนที่นี่
เพื่อตรวจสอบจำนวนคิวรอ
QRcode-tsdqueue
img-online-reserved

ขั้นตอนการจองคิวออนไลน์

 • เลือกเมนู “จองคิวออนไลน์”
 • ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก SET Member
 • เลือก “จองคิวเข้ารับบริการ"
 • ระบุข้อมูลการจองคิวไลน์
  • เลือกประเภทธุรกรรม
  • เลือกจำนวนหลักทรัพย์
  • เลือกวันที่ และเวลาที่จอง
   *สามารถจองแทนผู้อื่นได้ โดยระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้มารับบริการ
 • ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลการจองคิว
 • ผู้รับบริการได้รับ SMS ยืนยันการจอง พร้อม QR Code เพื่อนำมาสแกนรับบัตรคิว
 • ในวันที่มาติดต่อทำธุรกรรม ผู้รับบริการ นำ QR Code มาสแกน หรือกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้เข้ารับบริการที่ตู้รับบัตรคิว
 • เลือกเมนู “จองคิวออนไลน์”
 • ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก SET Member
 • เลือก “จองคิวเข้ารับบริการ"
 • ระบุข้อมูลการจองคิวไลน์
  • เลือกประเภทธุรกรรม
  • เลือกจำนวนหลักทรัพย์
  • เลือกวันที่ และเวลาที่จอง
   *สามารถจองแทนผู้อื่นได้ โดยระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้มารับบริการ
 • ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลการจองคิว
 • ผู้รับบริการได้รับ SMS ยืนยันการจอง พร้อม QR Code เพื่อนำมาสแกนรับบัตรคิว
 • ในวันที่มาติดต่อทำธุรกรรม ผู้รับบริการ นำ QR Code มาสแกน หรือกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้เข้ารับบริการที่ตู้รับบัตรคิว