บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCN

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก

ราคาย้อนหลัง

ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน
วันที่ (Click to sort Ascending) ราคาเปิด (Click to sort Ascending) ราคาสูงสุด (Click to sort Ascending) ราคาต่ำสุด (Click to sort Ascending) ราคาปิด (Click to sort Ascending) เปลี่ยนแปลง (Click to sort Ascending) % เปลี่ยนแปลง (Click to sort Ascending) ปริมาณ (หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่า ('000 บาท) (Click to sort Ascending)
Result empty

ไม่มีข้อมูล

  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าคำนวณจากทุกวิธีการซื้อขาย
  • ข้อมูลราคาคำนวณจาก Auto Matching เท่านั้น
แสดง
20
0-0 จาก 0 รายการ
แสดง
20
0-0 จาก 0 รายการ
แสดง
20
0-0 จาก 0 รายการ
แสดง
20
0-0 จาก 0 รายการ
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าคำนวณจากทุกวิธีการซื้อขาย
  • ข้อมูลราคาคำนวณจาก Auto Matching เท่านั้น