บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

BKD

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย