รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด: YUANTA

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 19
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 19

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1หยวนต้า ซีเคียวริตี้ เอเซีย ไฟแนนซ์เซี่ยล เซอร์วิสเซส ไพรเวท ลิมิเต็ด100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
   
1.นาง บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ)
2นาง ไอ คิม เทกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3.นาย เจา เคง โองกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4.นาย เพ ซาน ทานกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5.นาย ฟง เฉียง กัวกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6.นาย เกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
7.นาย โรนัล แอนโทนี่ อุย เทียน ยัต
ประธานกรรมการ
8.นาย เหวย จิ้ง เฉียนกรรมการ
9.นาย อี๋ เหวิน ไล่กรรมการ
10.นาย เหวย เฉิง หวงกรรมการ