เกษียณสุขเป็นจริงได้ ด้วยเงิน 3 ก้อน

โดย SET
18-happy-retirement-with-3-sources-of-income_A

เกษียณสุขเป็นจริงได้ ด้วยเงิน 3 ก้อน

การวางแผนเกษียณไม่ได้เป็นเรื่องของคนสูงอายุอีกต่อไป เพราะอย่าลืมว่าวันเวลานั้นผ่านไปเร็ว

ยิ่งเริ่มออมช้า เงินที่ต้องออมต่อเดือนยิ่งก้อนใหญ่ จนอาจเก็บเงินไม่ทันตามเป้าหมายที่ต้องการ

ดังนั้น มาเริ่มต้นวางแผนออมเพื่อเกษียณตั้งแต่วันนี้ ด้วยการคำนวณหาเงิน 3 ก้อนกันดีกว่า!

ดูคลิปความรู้ “เกษียณสบายง่ายๆ ด้วยเงิน 3 ก้อน” >> คลิกที่นี่
18-happy-retirement-with-3-sources-of-income_B

เงินก้อนที่ 1 : เงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ

ควรประเมินจากเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบไว้ ให้ครอบคลุม 5 เรื่อง ต่อไปนี้

  • ค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีวิต (ปัจจัย 4)
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อความสุข
  • มรดกให้ลูกหลาน
  • การบริจาคให้สังคม

เช่น ถ้าต้องการใช้เงินหลังเกษียณ 15,000 บาทต่อเดือน

จะต้องมีเงินออมประมาณ 4.2 ล้านบาท เพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณไปอีก 20 ปี

แต่สำหรับหนุ่มสาวที่เหลือเวลาอีกหลายปีกว่าจะเกษียณ แน่นอนว่าต้องเก็บออมให้มากขึ้น

เพราะเงิน 15,000 บาทนั้น ยังไม่รวมค่าครองชีพที่จะมากขึ้นตามเงินเฟ้อในอนาคตเลย!

ดูคลิปความรู้ “เกษียณสบายง่ายๆ ด้วยเงิน 3 ก้อน” >> คลิกที่นี่

18-happy-retirement-with-3-sources-of-income_C

เงินก้อนที่ 2 : เงินออมที่มีเพื่อเกษียณ

คุณควรตรวจสอบเงินออมจากแหล่งต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย “เงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ” (ก้อนที่ 1)

เพราะยิ่งมีเงินออมก้อนที่ 2 มาก แผนการออมเพิ่มก็ยิ่งใช้เงินน้อยลง

ในทางกลับกัน หากคุณพบว่าเงินที่ออมไว้ยังห่างจากเป้าหมายที่ต้องการอยู่มาก 

ก็ต้องเร่งวางแผนออมและลงทุนตั้งแต่วันนี้

ตัวอย่าง “นรินทร์ อายุ 30 ปี” มีข้อมูลการเงิน ดังนี้

เงินก้อนที่ 1 : เงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณ 4.2 ล้านบาท

เงินก้อนที่ 2 : เงินออมเพื่อเกษียณจากแหล่งต่าง ๆ 0 บาท (ยังไม่เคยวางแผนออม)

นรินทร์จึงต้องวางแผนออมเงินเพิ่มเต็มจำนวน 4.2 ล้านบาท ถึงจะบรรลุเป้าหมาย

ดูคลิปความรู้ “เกษียณสบายง่ายๆ ด้วยเงิน 3 ก้อน” >> คลิกที่นี่

18-happy-retirement-with-3-sources-of-income_D

เงินก้อนที่ 3 : เงินที่ต้องออมเพิ่มเพื่อเกษียณ

เมื่อทราบแล้วว่า “ขาดเงินอีกเท่าไหร่” ก็ให้นำเป้าหมายนั้นมาวางแผนออมเงิน

โดยเริ่มจากการทำบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดเงินออมในแต่ละเดือน

ลงมือออมเงินอย่างต่อเนื่องและมีวินัย และเลือกช่องทางการลงทุนให้เหมาะสม

กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเอง

ตัวอย่าง “นรินทร์ อายุ 30 ปี” ต้องการวางแผนออมสม่ำเสมอ 4.2 ล้านบาท

เพื่อจะใช้ชีวิตเกษียณอย่างพอเพียง เดือนละ 15,000 บาท (วันละ 500 บาท) ไปอีก 20 ปี

จึงต้องออมเพิ่มเพื่อเกษียณ เดือนละ 4,412 บาท เป็นเวลา 30 ปี

โดยการจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอย่างน้อย 6% ต่อปี

แต่ถ้านรินทร์ อยากใช้ชีวิตเกษียณอย่างสบายหรือเกษียณอย่างหรูหรา

ก็ต้องวางแผนออมสม่ำเสมอให้ถึงเป้าหมาย 8.4 ล้านบาท หรือ 14 ล้านบาท

โดยนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายให้มีเงินออมเพิ่มและวางแผนลงทุนแล้ว

นรินทร์อาจเพิ่มศักยภาพตนเอง เพื่อสร้างโอกาสให้ได้เงินเดือนเพิ่มหรือขยันทำงานเสริม

ให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นเดือนละ 9,483 บาท หรือ 26,466 บาทนั่นเอง

ดูคลิปความรู้ “เกษียณสบายง่ายๆ ด้วยเงิน 3 ก้อน” >> คลิกที่นี่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง