เตรียมใจและกาย... ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

โดย SET
70-prepare-your-mind-and-body-for-changes-after-retirement
Highlight
การเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงวัยเกษียณ ไม่เฉพาะหน้าที่การงาน สังคม และสถานะการเงินเท่านั้น แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ การวางแผนชีวิตสำหรับวัยเกษียณจึงต้องเตรียมพร้อมทั้งกาย ใจ และที่อยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์ชีวิตเกษียณสุข

“อีกไม่กี่ปีก็ต้องเกษียณอายุงานแล้ว ไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไรดี”

เมื่อถึง “วัยเกษียณ” ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าที่การงาน สังคม และสถานะทางการเงินเท่านั้น แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางร่ายกายและจิตใจ ซึ่งเป็นธรรมดาของ “ผู้สูงอายุ” หรือ มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อะไร ๆ มันจะแย่จนดูแลไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของแต่ละคนจะเกิดไม่พร้อมกัน และความรุนแรงไม่เท่ากัน แต่ที่ต้องทำเหมือนกัน คือ เตรียมพร้อมและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อทำให้ชีวิตวัยเกษียณมีความสุขมากที่สุด

3 เรื่องต้องเตรียม เพื่อชีวิตเกษียณสุข”

1. เตรียมกาย ร่างกายคนเราก็เหมือนเครื่องยนต์ ที่ทำงานหนักมาเกือบ 60 ปี (และยังต้องทำงานต่อไปอีกเป็นสิบ ๆ ปี) ก็ย่อมจะมีเสื่อม มีโทรมไปบ้างตามอายุการใช้งาน ดังนั้น ผู้สูงอายุควรวางแผนดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ย่อยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารหวานและไขมันสูง

ที่สำคัญ อย่าลืมตรวจร่างกายประจำปี เพื่อให้รู้ว่า มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วย หรือ มีโรคประจำตัวหรือไม่ จะได้หาวิธีป้องกันและปรับพฤติกรรม เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วย นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะทำให้มีโอกาสตรวจพบโรคในช่วงเริ่มต้น ซึ่งรักษาให้หายขาดได้ และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปล่อยไว้จนร่างกายทรุดหนัก

สำหรับวัยเกษียณ “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ” ตั้งแต่ค่าดูแลสุขภาพไปจนถึงค่ารักษาพยาบาล จะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุด และจะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่ออายุมากขึ้น แต่คนไทยก็ยังถือว่าโชคดี ที่มีสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ “สวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่ภาครัฐจัดไว้ให้ประชาชน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

70-prepare-your-mind-and-body-for-changes-after-retirement_01

2. เตรียม
ใจ
ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน การดูแลจิตใจเป็นเรื่องสำคัญเสมอ เพราะ “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” และเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณที่พลังกายเริ่มถดถอย ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับพลังใจมากขึ้นเป็นพิเศษ เพราะถ้าปล่อยให้ใจป่วย กายก็จะป่วยตามไปด้วย
70-prepare-your-mind-and-body-for-changes-after-retirement_02

3. เตรียม
ที่อยู่อาศัย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันในวัยเกษียณ เช่น

 
    • ย้ายห้องนอนมาอยู่ชั้นล่างหรือย้ายไปอยู่บ้านชั้นเดียว เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันได หรืออาจจะติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขึ้นไปชั้นบน เช่น เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได
    • ปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ โดยติดราวจับช่วยพยุง เปลี่ยนพื้นห้องน้ำเป็นแบบกันลื่น ขยายขนาดห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และประตูให้กว้างขึ้น เผื่อให้รถเข็นเข้าได้
    • เตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องใช้บริการรถพยาบาลและเตียงหาม จะจัดวางพื้นที่ในบ้านอย่างไร เพื่อให้เข้ามารับตัวได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด

วัยเกษียณมือใหม่อย่างเรา ๆ หลังจากเตรียมความพร้อมครบทั้ง 3 ข้อแล้ว ก็อย่าลืมศึกษาสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากภาครัฐ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพราะมีสิทธิประโยชน์มากมายที่ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม จึงต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ดีเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ที่ควรได้รับจากรัฐบาล จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุข

สำหรับใครที่สนใจอยากรู้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า” ฟรี!!! >> คลิกที่นี่ บทความที่เกี่ยวข้อง