เทคนิคกู้ธนาคาร ทำแบบนี้ที่ไหนก็ให้ผ่าน

โดย SET
30-how-to-obtain-a-home-loan-successfully
Highlight
การเตรียมตัวขอสินเชื่อกับธนาคาร ควรเตรียมให้พร้อมทั้งในเรื่องของความมั่นคงของรายได้ ประวัติความเคลื่อนไหวทางการเงินและการชำระหนี้ที่ดี ธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้เราได้ง่ายขึ้น

“ไหนใครบอกว่าธนาคารนี้กู้ง่าย อนุมัติเร็ว ทำไมเรากู้ไม่เห็นผ่านเลย”

“ธนาคารพิจารณาอนุมัติเงินกู้จากอะไร ถ้าเราอยากจะกู้เงินให้ผ่าน ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง”

หลายคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์การขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อนำเงินทุนที่ได้มาเติมเต็มความฝันของตนเอง แต่บางครั้งอาจมีทั้งสมหวังและผิดหวัง เพราะธนาคารก็ต้องพิจารณาสถานะทางการเงินของผู้ขอสินเชื่ออย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้จนเกิดหนี้เสียตามมาเช่นกัน

ดังนั้น ควรเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วย 4 เทคนิคกู้ธนาคารให้ผ่านแบบชิล ๆ” จะช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปได้อย่างง่ายดายดังนี้

1
ประเมินสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ
โดยทั่วไปธนาคารจะประเมินสถานะของผู้ขอสินเชื่อจากรายได้ ความมั่นคงของนายจ้าง ภาระหนี้สินเดิม และวงเงินที่ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องเตรียมใจไว้ว่า ธนาคารก็มักจะไม่ได้อนุมัติวงเงินให้เต็ม 100% ดังนั้น เราต้องวางแผนเตรียมออมเงินไว้ให้ได้อย่างน้อย 20% ของวงเงินที่ต้องการก่อน แต่หากเรามีภาระหนี้สินเดิมมากอยู่แล้ว ธนาคารก็อาจจะปล่อยสินเชื่อให้ยากหน่อย ทางที่ดีก็ควรพยายามลดหนี้ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของเรานั่นเอง
2
เตรียมหลักฐานทางการเงินให้พร้อม
เพื่อแสดงให้เห็นประวัติทางการเงินที่ดี ทั้งในแง่ของรายได้และความมั่นคง โดยพิจารณาจากสลิปเงินเดือนและหลักฐานที่มาของรายได้ รายการบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวไม่ผิดปกติ มีเงินออมฝากไว้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แต่ถ้าเราทำงานอิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็ควรมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารแห่งนั้น ๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติทางการเงินก่อนการขอสินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีได้
3
รักษาประวัติการชำระหนี้ให้ดี
ต้องอย่าลืมว่า ก่อนที่ธนาคารทุกแห่งจะอนุมัติสินเชื่อให้กับใครก็ตาม จะต้องตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อของบุคคลนั้น ๆ ผ่านบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร ซึ่งจะมีรายงานประวัติการขอสินเชื่อและการชำระหนี้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติขอสินเชื่อ ก็ควรแสดงให้ธนาคารเห็นว่า เรามีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด ไม่เคยจ่ายช้า ค้างจ่าย หรือหลีกเลี่ยงการจ่าย เพราะจะแสดงถึงการมีวินัยทางการเงินสูง ดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอย่างครบถ้วนและตรงเวลา
4
ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารต่าง ๆ
30-how-to-obtain-a-home-loan-successfully_01

การเตรียมตัวขอสินเชื่อกับธนาคารไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเรามีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของความมั่นคงของรายได้ ประวัติความเคลื่อนไหวทางการเงินและการชำระหนี้ที่ดี ธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้เราได้ง่ายขึ้น เมื่อได้รับเงินกู้มาแล้ว ต้องอย่าลืมรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน และยังช่วยให้มีโอกาสในการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นในอนาคตอีกด้วย


สำหรับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “WMD1101 : หมดหนี้มีออม” ฟรี!!! >> คลิกที่นี่บทความที่เกี่ยวข้อง